Sistema control d'aforament

,
En plantejar-el càlcul d'un sistema automàtic de control metrològic, cal fer unes quantes preguntes i mesuraments per poder aconsellar quins són els equips més adequats. A part de saber per endavant totes les zones d'entrada i sortida controlarem,…