Botigues, videovigilància i identificació personal autoritzat

Hi comerços de diferent grandària, producte i ubicació que les seves necessitats en seguretat varien. El tipus de producte a vendre intervé directament en la necessitat i solució de seguretat de cada botiga.

Solucions en Botigues

Avui en dia han canviat les amenaces en botigues segons el producte a vendre, si els sistemes Anti-allunatge s’instal·laven per protegir joieries, actualment els atacs són més comuns en comerços amb productes tecnològics d’alta gamma com Tablets o SmartPhones.

Els delinqüents varien les seves preferències segons la facilitat de “col·locar” les seves mercaderies. Com més popular, petit i car sigui el producte, més s’incrementa el risc. És per aquesta raó que un bon projecte personalitzat segons sigui el negoci a protegir és molt recomanable ja que no qualsevol sistema de seguretat ens serveix.

Entre els sistemes de seguretat més necessaris trobem Control d’Accessos, CCTV, Intrusió, Control de Mercaderies, protecció de vitrines, anti-furt i Sistema contra incendis.

Hi particularitats pel que fa als sistemes de seguretat vinculats a les botigues o comerços. La principal és que res obstaculitzi el funcionament normal de les botigues i amb el mínim personal possible.

Pel que fa al control d’accessos de càrrega i descàrrega en magatzems i botigues, han de ser flexibles per poder generar noves acreditacions amb rapidesa i flexibilitat, per permetre la rotació de personal a les botigues. Per a això, el programari és de vital importància ja que serà la clau de l’assignació de permisos i privilegis de forma ràpida i senzilla.

D’altra banda, com a resultat de les noves tecnologies RFID aplicades en l’etiquetatge de la mercaderia, es redueixen els nivells de furt a les botigues. Els sistemes Accesor d’anti-furt li permetran tenir el seu negoci segur.

Les necessitats més habituals en aquest tipus d´entorn són
Aparcament clientsWC ClientsSistema CCTV
Anti pànicControl d’AccessosControl Alarmes
Control de presènciaControl d’AforamentControl Anti Furt, Productes estrella