Certificación ISO 9001 e ISO14001

ISO 9001 i 14001 Accesor

ACCESOR Aplications & Services S.A. ha obtingut mitjançant la signatura Applus la Certificació ISO 9001 i ISO 14001 com a empresa.

Els nostres esforços a l’hora d’introduir millores contínues a nivell de qualitat i el nostre compromís amb el medi ambient, ens han servit com a reconeixement i l’obtenció d’aquestes certificacions.

L’optimització dels processos i l’organització de treballs, han permès un millor temps de resposta i un estalvi significatiu en temps d’espera.

L’organització de residus, el seu emmagatzematge en contenidors i contractes amb empreses de reciclatge, ens permeten minimitzar l’impacte ambiental.