Comunitats de Veïns i accessos sense clau a les zones comunitàries

Cada vegada més comunitats de veïns opten per incorporar tecnologia per controlar els accessos als seus habitatges. El sistema TRI-C és la millor manera de gestionar els accessos i poder conèixer en cada moment qui ha accedit pot ser molt important davant de casos de robatoris, furts o agressions.

Solucions en Comunitats de Veïns

Millori la seguretat dels seus veïns substituint totes les claus per dispositius GOFTech amb mans lliures, proximitat i ràdio en el mateix dispositiu per a la identificació dels veïns que accedeixen a l’edifici.

Els sistemes de control d’accés li permetran controlar els dispositius (claus) perduts i desautoritzar l’accés a qualsevol que ho pretengui, després de donar avís de la seva pèrdua.

D’altra banda, els últims anys ha crescut en les grans ciutats el nombre de pisos dedicats a lloguer turístic. Aquests pisos canvien molt sovint de llogaters, amb el que augmenta la sensació d’inseguretat de la resta de la comunitat de veïns. De fet, lliurar les claus de l’edifici de la comunitat a tots i cada un dels inquilins redueix la seguretat del recinte ja que aquestes claus són fàcilment reproduïbles.

Amb les solucions de control d’accés de Accesor, podrà canviar fàcilment els privilegis d’accés d’un inquilí que ha abandonat l’edifici sense haver de canviar el pany i totes les claus.

Per tot això, Accesor prepara projectes a mida d’integració de tots els sistemes de control d’accés, control de pas per a persones i vehicles, conjuntament amb els sistemes de videovigilància.