Sistemes de protecció en habitatges unifamiliars

Els sistemes de seguretat en vivendes unifamiliars complementa la protecció de persones, béns i estructures amb la comoditat de control, monitorització i ús.

Solucions en Habitatges Unifamiliars

Millori la seguretat substituint totes les claus per dispositius GOFTech amb mans lliures, proximitat i ràdio en el mateix dispositiu per a la seva identificació.

Els sistemes de control d’accés li permetran controlar els dispositius (claus) perduts i desautoritzar l’accés a qualsevol que ho pretengui, després de donar avís de la seva pèrdua

Per tot això, Accesor prepara projectes a mida d’integració de tots els sistemes de control d’accés, control de pas per a persones i vehicles, conjuntament amb els sistemes de videovigilància.