Barrera manual de doble carril HB900 fins a 9 metres