Control de seguretat en Urbanitzacions

Les necessitats de seguretat en Urbanitzacions varien segons les seves dimensions, entorn i poder adquisitiu dels seus veïns. L’ús d’una seguretat comunitària ben dimensionada, crea una protecció perimetral molt estable, dissuasòria i molt més econòmica.

Solucions en Urbanitzacions

Analitzar les necessitats de seguretat en urbanitzacions es realitza amb les experiències pròpies de cada comunitat i projectant les necessitats futures. Hi ha infinitat de solucions per a zones comuns en urbanitzacions que a més de generar seguretat, proporcionen una major comoditat als seus veïns.

El control dels vehicles que entren a les urbanitzacions, minoritza enormement l’entrada de desconeguts, curiosos i per conseqüència les incidències delictives. Una solució amb un sistema de bol·lard o barrera en les entrades, només per autoritzats, crea una protecció molt important sense perdre la privacitat dels veïns.

Els sistemes de control d’accés li permetran controlar els dispositius (claus) perdudes i desautoritzar l’accés a qualsevol que ho pretengui, després de donar avís de la seva pèrdua.

Per tot això, Accesor prepara projectes a mida d’integració de tots els sistemes de control d’accés, control de pas per a persones i vehicles, conjuntament amb els sistemes de seguretat.