Control d’Accés Autònom

Un sistema autònom permet que els dispositius de control d’accés i identificació treballin sense cap tipus de connexió per a la seva configuració ni descàrrega. Són dispositius altament fiables i de gran utilitat en multitud de llocs.


Productes de Control d’accessos autònom Accesor