Teclats per a introduir el PIN

Els teclats són la perfecta solució per incrementar la seguretat del sistema de control d’accessos. En combinació amb lectors de targetes, el teclat permet la inserció del PIN que només coneix el seu propietari.

Habitualment l’ús del teclat es dóna per a la identificació mitjançant PIN. Un PIN ( Personal Identification Number) o Número d’Identificació Personal en català, és un valor numèric usat per identificar-se i poder tenir accés a certs sistemes o artefactes, com un telèfon mòbil o un caixer automàtic. La majoria dels PIN son 4 dígits, donant lloc a 10.000 combinacions, d’aquesta manera un atacant hauria de realitzar una mitjana de 5.000 intents per encertar amb el PIN correcte.

En ACCESOR disposem de teclats autònoms i teclats que es configuren conjuntament amb altres lectors de targetes. Aquest sistema tan usat cobreix els criteris bàsics de la seguretat pel que fa a el que se sap (PIN) i al que es posseeix (Targeta).

Productes de Teclat en Accesor