Pilones de trànsit Fixes

La gamma de bolardos de trànsit Fixes s’usen ampliament com barreres estàtiques, semiautomàtiques o Automáticas per proporcionar control d’accés de vehicles i gestió d’Estacionament d’Àrees protegides.


Productes en pilones de trànsit Fixes d’Accesor