Comandaments a distància per control d’accés

Els comandaments ACCESOR permeten la identificació de persones des de distàncies de fins a 100 metres. Els dispositius d’identificació ACCESOR són de fabricació pròpia i compleixen els criteris de seguretat més estrictes.

Disposem de diferents models d’emissors per a cada tipus de solució, des dels emissors bàsics de dos canals, els evolucionats amb xips de proximitat o els d’alta seguretat amb reconeixement biomètric.

Tots els emissors disposen de sistemes d’emissió encriptats i dispositius APS (APproaching System) per garantir-ne les lectures.

Què és APS?: el sistema APS assegura que la porta estigui oberta quan l’usuari arribi a casa. En efecte, des del moment de la primera pulsació, l’emissor va emetent les trames de forma repetida i de temps limitat mentre s’aproxima a la porta, amb la conseqüent sensació per a l’usuari que el comandament té més abast.

Com transmet un emissor RFID?: A cada pulsació del comandament, envia una trama encriptada en un codi canviant a 868MHz o 433MHz segons model, on figura el codi de l’emissor, canal, comptador, codi del fabricant i codi de la instal·lació. Si tots aquests paràmetres coincideixen amb els paràmetres del receptor, aquest activa un relé.

Hi ha diverses tecnologies combinades que s’adapten a cada necessitat.

Què és un emissor GO PRO: Són emissors programables on podem donar d’alta en instal·lacions de forma remota mitjançant sistemes de control d’accessos Amadeus o bé a centrals autònomes mitjançant el programari Assistant.

Què és un emissor GO EVO? : Són emissors de doble tecnologia, disposen d’un sistema d’emissió com els PRO, però a més a més incorporen un xip de proximitat per a lectors RFID MOTION, Mifare, HID,… segons model. Podem donar d’alta en instal·lacions de forma remota mitjançant sistemes control d’accessos Amadeus o bé a centrals autònomes mitjançant el programari Assistant.

Què és un emissor GO TRI: Són emissors de triple tecnologia, disposen d’un sistema d’emissió com els PRO, incorporen un xip de proximitat per a lectors RFID MOTION, Mifare, HID,… segons model i un sistema tipus Tele Tag que permet l’obertura de portes en forma de mans lliures. Podem donar d’alta en instal·lacions de forma remota mitjançant sistemes control d’accessos Amadeus o bé a centrals autònomes mitjançant el programari Assistant.

Què és un emissor GO BIO? : Són emissors de alta seguretat capaços de reconèixer l’empremta digital de qui els activa. Podem donar d’alta en instal·lacions de forma remota mitjançant sistemes control d’accessos Amadeus o bé a centrals autònomes mitjançant el programari Assistant.


Productes de Comandaments a distància Accesor