Comandaments a distància per a accés

Els comandaments ACCESOR permeten la identificació de persones des de distàncies de fins a 100 metres. Els dispositius d’identificació ACCESOR són de fabricació pròpia i compleixen els criteris més estrictes de seguretat.


Productes de Comandaments a distància Accesor