Tag RFID Mans Lliures – HANDSFREE


Els dispositius Mans Lliures permeten la identificació de l’usuari sense que s’efectuï la identificació mitjançant un acte voluntari.

Un sistema de Mans Lliures és molt apropiat en entorns clínics i metges, amb la finalitat de permetre al professional accedir a les diferents sales, habitacions i despatxos sense haver d’usar les mans davant la possibilitat de contaminació o brutícia.

Aquests sistemes també resulten molt interessants en vehicles perquè la porta o barrera de la seva pàrquing o garatge s’obri automàticament a l’acostar-se sense necessitat de distreure el conductor.


Productes de Mans lliures en Accesor