Barreres Automàtiques electromecàniques

Les barreres automàtiques es caracteritzen per que les seves maniobres de pujada i baixada estan supeditades a un control elèctric o regulació automàtica. L’activació de la barrera pot donar-se per identificació del conductor del vehicle, per presència de vehicle, …

Una barrera automàtica sol estar composta de:

  • Cos barrera : sistema electromecànic o hidràulic per a l’elevació del sistema barrera.
  • Asta o pal : es tracta pròpiament de l’element bàsic de la barrera per l’impediment de pas.

La característica principal, a l’hora de seleccionar una barrera, és la longitud que ha de tenir l’asta per al pas a controlar. En funció de la previsió d’ús o moviment diari que ha de realitzar la barrera haurà de seleccionar un model o un altre. Un altre aspecte a considerar és conèixer la ubicació de la barrera ja que hi ha barreres que és aconsellable protegir de la intempèrie per protegir la seva mecànica i electrònica interior.

Una barrera pot combinar-se en funció de les seves necessitats amb espires electromagnètiques de presència, fotocèl·lules de seguretat, receptors i emissors d’activació remota de la barrera, llums per l’asta, …


Productes de Barrera automàtica en Accesor