Programari de Control d’Accessos

Un Programari control d’accessos permet el control total de la instal·lació que acompanyi aquesta solució. Segons les funcionalitats que necessiti el seu sistema de control d’accessos haurà d’escollir entre solucions autònomes o bé, On-line.

Hi ha dos programaris de control d’accessos depenent del tipus de necessitats que prescisemos.

Programari de Control d’accessos Autònom:
El Programari Assistant-ACR de Control de pas per a gestió de centrals, receptors i usuaris MOTION. Ideal per gestió d’instal·lacions i sistemes de control de Errants Free. Gestioni les seves instal·lacions, equips i usuaris sense desplaçar-se a les seves instal·lacions. Les dades d’altes, baixes o substitucions, on la informació de canvis viatja dins el mateix identificador (Comandament, targeta o Tag.) Recuperi els esdeveniments de cada centraleta endollant la targeta EVENT al seu equip.

Programari de Control d’Accessos ON-Line:
Amadeus 5 és un potent programari de Control d’Accessos en temps real, permet la gestió de tots els usuaris, equips i xarxes des del seu PC. Sent un sofisticat programari de Control d’Accessos, no deixa per això de ser molt intuïtiu i amigable per a l’operador. La seva integració amb altres plataformes de seguretat permet passar de sistemes autònoms a sistemes interactius per crear edificis intel·ligents.


Productes de programari Control d’accessos Accesor

Productes de programari Control d’accessos Accesor