Control d’errants amb tecnologia RFID

Els sistemes ACCESOR de Control d’Errants li permetran aconseguir un nivell molt alt de seguretat i control, alhora que eviten la percepció de vigilància dels pacients ja que aquests sistemes són no intrusius per a l’usuari.

Les solucions de Control de Errants que ACCESOR presenta són sistemes d’alta tecnologia RFID basats en la identificació de persones a distància, de manera que permeten controlar a pacients amb dependència, tant si es tracta de malalts amb Alzheimer, senils, amb problemes de memòria i desorientació , per evitar que es perdin o s’escapin i arribin a patir cap dany.

D’aquesta manera podrà gestionar i controlar les sortides, ascensors, escales, passadissos, habitacions de les seves instal·lacions (hospitals, residències, geriàtrics, centres de tutela, etc) i conèixer la localització d’aquestes persones.

Funcionament: cada resident porta amb si un dispositiu RFID (Tag actiu) amb una identificació única, que permetrà identificar-lo de forma unívoca en el cas de produir-se un esdeveniment d’alarma. Les zones sensibles a ser controlades disposaran d’un sistema de lectura, dispositiu Alert Errants, que permetrà controlar el pas caminant de qualsevol usuari que porti una tag. Una vegada que es dispara l’esdeveniment que algun dels residents ha sobrepassat una zona controlada, aquest és notificat a la Central Receptora, que serà l’encarregada de desencadenar les accions pertinents, entre les que es troba l’enviament d’un missatge curt, SMS , a telèfons mòbils habilitats per a aquest objectiu.

Els sistemes basats en RFID de ACCESOR permeten establir protocols d’actuació per a cada situació, depenent del pacient detectat o de la seva localització.


Productes de Control d’errants en Accesor