Control de Errants Autònom

Els sistemes autònoms de control d’errants permeten el funcionament dels receptors sense necessitat de tenir una instal·lació pre-cablejada. Aquests dispositius alertaran en el cas que s’acosti un pacient identificat i sense permisos.

El dispositiu de Control de Errants ALERT-R (Autònom) permet realitzar un control dels punts més crítics de seguretat sense necessitat de realitzar una costosa instal·lació.

Els individus identificats mitjançant polsera o penjoll poden passejar lliurement per les instal·lacions de la residència. En el cas que el pacient s’acosti massa als accessos de sortida, el sistema ho identificarà, i en el cas que no tingui permís per estar en aquesta àrea, el dispositiu ALERT-R donarà avís als responsables mitjançant un indicador lluminós i activarà una sirena que romandrà activa mentre el pacient no s’allunyi de la zona de control. Durant aquest temps el dispositiu ALERT-R pot forçar que la porta o accés es bloquegi.

Per millorar les seves funcionalitats i adequar-se a cada instal·lació, els dispositius de control d’errants ALERT-R poden combinar-se amb sensors de seguretat com detectors de moviment, volumètrics, magnètics, …


Productes de Control d’errants autònom Accesor