Targetes d’Identificació i acreditació corporativa

Les targetes identificatives són la millor opció com a sistema acreditatiu ja que incorporen la màxima seguretat criptogràfica. A més, permeten el seu ús com a identificació visual mitjançant la personalització gràfica de les targetes.

Les targetes de proximitat es basen en la més avançada tecnologia de RFID (sigles de R adio Frequency ID entification , en català Identificació per radiofreqüència ) és un sistema d’emmagatzematge i recuperació de dades remot que utilitza dispositius anomenats etiquetes , transponedors o tags RFID . El propòsit fonamental de la tecnologia RFID és transmetre la identitat d’un objecte (similar a un número de sèrie únic) mitjançant ones de ràdio. Tecnologies RFID: Mifare 14443A / B, Legic, HID, …

Una targeta intel·ligent ( smart card ), o targeta amb circuit integrat (TCI), és qualsevol targeta de la mida d’una butxaca amb circuits integrats inclosos que permetin l’execució de certa lògica programada. Les Targetes de memòria contenen només components de memòria no volàtil i possiblement alguna lògica de seguretat. Les targetes microprocesadoras contenen memòria i microprocessadors que els confereixen unes cotes de seguretat molt elevades. Tecnologies xip: Phillips, ATMEL, ..

Una banda magnètica (anomenada de vegades magstripe com abreujament de magnetic stripe ) emmagatzemen certa quantitat d’informació mitjançant una codificació determinada que polaritza les partícules magnètiques de la banda. La banda magnètica és gravada o llegida mitjançant contacte físic passant-la a través d’un cap lectora / escriptora gràcies al fenomen de la inducció magnètica. Tecnologies Banda Magnètica: HiCo, LoCo.

Les targetes no contenen bateries ; l’energia necessària per a les targetes de proximitat és subministrada pels lectors de targetes.

La norma internacional ISO / IEC defineix les característiques físiques de la targetes en 3 formats bàsics.
CR-80 – 86 x 54mm. (Estàndard targeta de crèdit), amb un gruix de 0,76mm.
CR-90 – 92 x 60mm. (CNI format).
CR-100 – 95 x 67mm.


Productes de Targetes RFID a Accesor