Pilones de trànsit estàndard

La gamma de bolardos de trànsit estàndard s’usen ampliament com barreres estàtiques, semiautomàtiques o Automáticas per proporcionar control d’accés de vehicles i gestió d’Estacionament d’Àrees protegides.


Productes en pilones de trànsit estàndard de Accesor