Càmeres termogràfiques

Càmeres termogràfiques per poder mesurar la temperatura corporal i estats febrils.

Detectar casos de febre com a mesura contra el Coronavirus (COVID-19)

Productes detecció detemperatura corporal, càmeres termogràfiques