Molinet Verticals

Els Molinets Verticals representen una forma fàcil de control de pas de persones sense possibilitat de burlar el pas em-jançant salts o passis no autoritzats.


Productes de Molinets Verticals en Accesor