Mètodes d’integració amb els productes DDS

,

En la majoria d’instal·lacions de seguretat, han de conviure diferents sistemes de seguretat. Moltes de les plataformes de control d’accessos, són plataformes tancades en les quals els mètodes d’integració són complicats o en els quals es delimita molt la informació per part del fabricant.

En ACCESOR compartim la filosofia juntament amb DDS que les plataformes han de ser el més obertes possibles per poder interactuar amb sistemes de tercers.

Per això en aquest petit tutorial, es presenten 9 tipus d’integració diferents que es categoritzen en 4 tipus.

Els tres primers tipus necessiten l’aplicació Amadeus 5 funcionant per poder interactuar i el 4 tipus, són per integracions que es comuniquen directament amb les controladores i que no necessiten el programari Amadeus 5 funcionant.

Integrations-AM5

Tipus 1: Enviament i recepció de Amadeus 5 a través Spread

Possibilitats:Lectura de l’estat de les entrades i sortides

 • Lectura de l’estat de les entrades i sortides
 • Activació d’accions i processos
 • Obrir pantalles d’Amadeus 5
 • Crear i eliminar titulars de targetes
 • Veure vídeo
 • Veure informes
 • Rebre esdeveniments
 • Importació d’usuaris (fins i tot la confirmació o error de cada registre importat)

 

Mètodes d’integració opcionals per a aquest tipus:

Base de dades API (tots els ordres XML de l’API han de ser escrits en una taula de la base de dades i els esdeveniments es pot llegir a la base de dades directament)

API XML (basat en SpreadCmd.exe, amb una llista d’ordres XML disponibles i una aplicació d’exemple amb codis d’origen)

acAPI.dll (arxiu DLL, escrit pel DDS, suporta uns comandaments específics per enviar a Amadeus 5).

El mètode de la acAPI.dll és menys recomanable avui per a nous projectes pel fet que:

     (A) té menys opcions i menys flexibilitat que l’API XML;

     (B) L’XML és multiplataforma mentre acAPI.dll només és compatible amb l’entorn de Microsoft

Tipus 2: L’enviament de comandes a través d’Amadeus 5 Spread

Possibilitats:

 • Crear o eliminar els titulars de targetes
 • Determinació de les accions i processos
 • Obrir pantalles d’Amadeus 5

Mètode d’integració opcional per a aquest tipus:

SpreadCmd.exe (arxiu EXE, escrit pel DDS, permetent l’enviament de línies d’ordres XML a través Amadeus 5 Spread)

AMADEUS 5 DLL www de comandaments HTTP (arxiu DLL, escrit pel DDS, permetent l’enviament de línies de comandes HTTP a través Amadeus 5 Spread usant els Serveis d’Internet Information de Windows)

Tipus 3: Comuniqueu amb AMADEUS 5 mitjançant l’ús de protocols estàndard per llegir / escriure etiquetes predefinides:

possibilitats:

 • Llegir l’estat d’E/S,
 • Activació de les accions i processos
 •  Obrir pantalles a Amadeus 5.

Mètodes d’integració opcionals per a aquest tipus:

OPC (OPC Amadeus 5 publica etiquetes per llegir / escriure, permetent a un client OPC a llegir i escriure des de / a aquestes etiquetes)

MODBUS- TCP (Amadeus 5 virtualitza cada controlador com un dispositiu MODBUS- TCP, permetent a un programa de tercers per llegir i escriure des de / a aquests dispositius en el protocol MODBUS- IP)

Wizcon (Amadeus 5 publica etiquetes Wizcon per llegir / escriure, el que permet a un client Wizcon a llegir i escriure des de / a aquestes etiquetes.)

Nota: Es requereix l’aplicació “Wizcon Supervisor”.

Tipus 4: La comunicació directa amb el controlador, sense Amadeus 5

Possibilitats: Totes les comandes del controlador que admet el mètode seleccionat (dels dos següents)

Mètodes d’integració opcionals per a aquest tipus:

 • DDSCOM (ActiveX / DLL que conté eines per comunicar-se amb els controladors DDS)
 • Protocol complet: protocol de comunicació de nivell bàsic amb tots els comandaments suportats pel controlador (aquest mètode proporciona la màxima flexibilitat, però d’altra banda és la més exigent per a un programador, ja que requereix escriure tota la capa de comunicació a partir de zero . Es recomana a les empreses que volen aconseguir el control complet sobre tots els aspectes de la comunicació sense l’ús d’arxius DDS).