COMPARATIVA ENTRE TORNIQUETS MANUALS I MOTORITZATS

,

Els torniquets trípodes de mitja altura són els més utilitzats per al control d’accés a la majoria dels projectes on es requereixi un control de pas persona a persona. La seva fàcil instal·lació i el seu preu més econòmic han popularitzat la seva utilització en edificis corporatius, gimnasos, estadis, museus, oficines, fàbriques, … i en els llocs on es requereixi un control de passatge sense haver de ser d’alta seguretat.
L’elecció d’un equip manual o un motoritzat amb tots els seus avantatges no ha de suposar un sobrecost en el projecte.

La majoria dels fabricants disposen de models trípodes amb braços fixos o abatibles, on en cas d’emergència el braç que impedeix el pas s’abat per deixar el pas lliure. Altres de les versions que solen disposar (generalment com a opcional) és la de motoritzada, on un motor intern s’afegeix a la mecànica estàndard i ofereix una major comoditat de passi ja que amb un petit empenta de la barra, arrenca el motor que realitza el gir dels braços acompanyant la projecció de cada persona. Els passos són molt més suaus i silenciosos.

Els torniquets manuals utilitzen un sofisticat sistema de lleves, molls, engranatges, electroimants … que encareixen el producte. Els torniquets amb mecàniques dissenyades amb un sistema motoritzat són molt més simples arribant a tenir preus més competitius.

Els torniquets motoritzats utilitzen un sistema d’encoders que s’indiquen a l’electrònica la posició dels braços, de manera que si queden enmig d’un gir per un pas deficient o per un obstacle, el sistema acaba l’avanç quan és alliberat.

Mecanismo Torniquete

Mecanismo Torniquete Accesor

Un altre avantatge important és que al abatre un dels braços, en les versions manuals, hem de aixecar manualment per al seu nou armat, mentre que si disposem d’una versió motoritzada seu armat es realitza automàticament en acabar l’emergència o en posar-lo en marxa mitjançant un gir automàtic del rotor.

En els torniquets motoritzats el bloqueig dels braços es realitza mitjançant un electro-fre o fre elèctric, els braços queden bloquejats impedint el pas fins a una nova autorització. En prémer emergència o treure la corrent del fre elèctric es desbloqueja passant a rotació lliure o abatent el braç que impedeix el pas.

Tornos Motorizados

Tornos Motorizados Accesor

Els torniquets motoritzats permeten les versions bípodes o monópodes, es tracta de sistemes amb tambor amb només dos braços (bípodes) o un sol braç (monopodes) on el seu funcionament és el mateix que en els trípodes però en comptes de rotar 120º en cada passi, en la posició on no hi ha braç, avança 240º o en els monópodes 360º en cada pas. El seu avantatge principal és que en posició d’emergència el torn avança fins a la posició on queda el pas lliure com si es tractés d’un torniquet trípode amb un braç abatut.