Des de l’any 2006 que es va publicar al BOE la Llei de comptatge i control d’afluència de persones en locals de pública concurrència, han estat moltes les enginyeries que han prescrit partides per al Control d’Aforament en els seus projectes però difícilment han arribat a realitzar-se. Lamentablement fins que una incidència de gravetat no ha passat en algun d’aquests locals no arriba a instal·lar-se o si les autoritats amenacen amb algun tipus de sanció. En la majoria de casos s’al·lega el no disposar d’equips homologats o la seva costosíssima instal·lació.

RESUM DE LA LLEI DE CONTROL D’AFORAMENT

Segons el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç «BOE» núm. 292, de 7 de desembre de 2006 Referència: BOE-A-2006-21359 estableix que a partir d’un aforament màxim de 151 persones (Segons Comunitat Autònoma) en locals públics han de utilitzar-se sistemes automàtics de comptatge simultani d’entrada/sortida, que no siguin intrusius i no dificultin el pas lliure de persones en cas d’emergència, una fiabilitat superior a l’97%, amb marcadors visibles i no manipulables, en bases de dades no editables, que s’emmagatzemin durant tres mesos mínim i que en cas de fallada de corrent o de Xarxa Informàtica el sistema ha de continuar funcionant.

EQUIPS PER A CONTROL D’AFORAMENT

Hi ha diferents solucions de control d’aforament depenent de el sistema sensor que s’utilitza, totes en òptimes condicions poden arribar a funcionen correctament però molt pocs sistemes en funcionament real arriben a una fiabilitat de l’97%.

Un dels més fiables de mercat és el sensor CA6826-ACR utilitzat en ambients caòtics com els centres comercials, aeroports, sales de festes, museus, … on el pas de persones és lliure i simultani en totes dues direccions, amb diferents accessos d’entrada i sortida a l’ mateix recinte.

Els sensors de control d’aforament CA6826-ACR, amb la seva tecnologia CMOS d’escaneig progressiu, CPU en cada equip, alimentació PoE pel mateix cable UTP i petita grandària, són ideals per a qualsevol instal·lació de Control d’Aforament, fàcils d’instal·lar i molt discrets .

La situació mundial amb el brot de virus COVID-19 ha afectat tots els sectors. No obstant això, gràcies al fet que en els últims dies el nombre de casos de COVID-19 ha disminuït, el govern parla de l’obertura parcial de centres comercials i botigues minoristes. Per evitar la propagació de la malaltia, el govern pensa introduir una legislació (consultar BOE) per limitar el nombre de persones que poden estar presents a les botigues simultàniament.


Per conèixer amb més detall els sistemes de control d’aforament que t’oferim a Accesor, pots contactar amb els nostres especialistes trucant al 938 869 105 o enviant un correu electrònic a [email protected].