Sensor cuenta personas

Sensor compte persones

Des de l’any 2006 que es va publicar al BOE la Llei de comptatge i control d’afluència de persones en locals de pública concurrència, han estat moltes les enginyeries que han prescrit partides per al Control d’Aforament en els seus projectes però difícilment han arribat a realitzar-se. Lamentablement fins que una incidència de gravetat no ha passat en algun d’aquests locals no arriba a instal·lar-se o si les autoritats amenacen amb algun tipus de sanció. En la majoria de casos s’al·lega el no disposar d’equips homologats o la seva costosíssima instal·lació.

Sistema cuenta personas en un iPad

Sistema compte persones en un iPad

RESUM DE LA LLEI DE CONTROL D’AFORAMENT

Segons el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç «BOE» núm. 292, de 7 de desembre de 2006 Referència: BOE-A-2006-21359 estableix que a partir d’un aforament màxim de 151 persones (Segons Comunitat Autònoma) en locals públics han de utilitzar-se sistemes automàtics de comptatge simultani d’entrada / sortida, que no siguin intrusius i no dificultin el pas lliure de persones en cas d’emergència, una fiabilitat superior al 97%, amb marcadors visibles i no manipulables, en bases de dades no editables, que s’emmagatzemin durant tres mesos mínim i que en cas de fallada de corrent o de Xarxa Informàtica el sistema ha de continuar funcionant.

EQUIPS PER A CONTROL D’AFORAMENT

Hi ha diferents solucions de control d’aforament depenent del sistema sensor que s’utilitza, totes en òptimes condicions poden arribar a funcionen correctament però molt pocs sistemes en funcionament real arriben a una fiabilitat del 97%.

Un dels més fiables del mercat és el sensor Quantium utilitzat en ambients caòtics com els centres comercials, aeroports, sales de festes, museus, … on el pas de persones és lliure i simultani en totes dues direccions, amb diferents accessos d’entrada i sortida al mateix recinte.

Els sensors Quantium, amb la seva tecnologia de càmeres 3D, CPU en cada equip, alimentació PoE pel mateix cable UTP i petita grandària, són ideals per a qualsevol instal·lació de Control d’Aforament, fàcils d’instal·lar i molt discrets.

 

Software-de-control-de-aforo

Software de control d’aforament