Integració de SALTO amb Amadeus5

HOLA SALTO!

Amadeus 5 millora les seves prestacions dia a dia. Des de la versió V3.2.029 o superior disposa ja de la integració i possibilitat d’utilització del sistema de bombins sense fil.

El sistema SALTO permet realitzar instal·lacions de control d’accessos sense necessitat de cablejat, una cosa molt atraient per als clients però que des d’aquestes línies volem matisar.

Aquest sistema és ideal per a les portes interiors d’una instal·lació i que no necessitin control, però en les perimetrals o especials, que puguin rebre atacs vandàlics o intents de trencament, o que el seu tractament i gestió siguin prioritàries, segueix sent important realitzar-les amb el sistema estàndard (Central + Lectors + cerradero) ja que en les portes realitzades amb SALTO perdem el control ON-LINE i els esdeveniments d’aquestes portes, cosa que podem recuperar amb un programador de SALTO i tractar-les a posteriori, però l’usuari acostumat a treballar amb Amadeus 5 li sol resultar-fatigós i poc atractiu.

No obstant això, per a petites instal·lacions o zones que no requereixin d’un alt nivell de Control d’Accessos resulta una solució ideal. Totes les targetes han de ser del format MIFARE, no podent utilitzar altres tecnologies.

Per al seu correcte funcionament hem d’instal·lar com a mínim un lector de Lectura / Escriptura SALTO (Gateway) en una de les portes més utilitzades. Aquest lector actualitzarà cadascuna de les targetes a l’passar-les i autoritzarà els nous permisos que s’actualitzaran en el moment d’un nou passi en els panys autònomes de l’interior.

Aquestes autoritzacions vénen tractades des d’Amadeus 5.

 

 

Com funciona la integració amb SALT?

 

En instal·lar Amadeus 5 en SQL, es crea una taula específica per a aquest propòsit.

Cada canvi realitzat en Amadeus 5 en els camps específics dels usuaris, es guardarà a la nova taula.
Aquesta nova taula guardada a local a la DB d’Amadeus, serà utilitzada pel sistema SALTO per sincronitzar-se amb Amadeus 5.
Accions que es podran actualitzar:

– Crear Nous Usuaris
– Eliminar usuaris
– Actualitzar els camps:
-Nom
-cognom
-Asignar grups d’accés (des de la pantalla de l’usuari en Amadeus 5)
-Crear noves targetes (el codi de la targeta a la pantalla de crear targetes d’Amadeus 5)

 

Cada usuari tindrà un registre a la nova taula.
El sistema SALTO llegirà els registres d’aquesta taula.
Els canvis en els usuaris de les targetes es guardaran a la taula, independentment de si els canvis anteriors de l’usuari de la targeta van ser ja llegits per SALT o no. Això vol dir que en l’actualització de qualsevol camp de l’usuari de la targeta, el valor antic del camp no es conservarà i serà reemplaçat completament pel nou valor.