Política de qualitat Accesor

Accesor en la seva millora contínua per garantir la qualitat en els seus serveis i el seu compromís amb el medi ambient, ha publicat una revisió de la seva política de qualitat i mediambiental, reforçant el seu compromís per a la protecció del medi ambient, i fa extensible aquesta política als seus clients, proveïdors i parts interessades.

Presentem la nostra revisió actualitzada del document que reforça la nostra voluntat de millora continuada en tots els departaments de la nostra empresa. Estem convençuts que ens servirà per comprometre’ns dia a dia en tots els aspectes que puguin millorar el nostre treball i repercuteixi en accions perceptibles als nostres clients i proveïdors, tant en la millora de qualitat com a protecció del medi ambient.

   Documentación técnica del producto Politica y Gestión Ambiental ACCESOR 31,1 KiB