Que és un certificat K12 (protecció antiterrorisme)

La normativa americana “K”, va néixer l’any 1985 en el departament d’estat DOS (Department of State) per quantificar el grau de protecció antiterrorisme ATFP (Anti Terrorism Force Protection) i mesura els resultats de l’impacte segons els paràmetres de pes dels vehicles, la velocitat en que impacten. Va ser revisada pel departament de defensa l’any 2003 afegint el paràmetre “L” que indica la distància que arriben a excedir-un cop han impactat.

Bolardos y pilonas de protección antiterrorismo

Un producte o sistema mòbil certificat en una de les normatives “K”, ens indica que ha estat dissenyat i testejat en proves reals d’impacte per una empresa certificadora o organisme oficial com a protecció antiterrorisme.

Com s’obté un certificat de protecció antiterrorisme

Per obtenir un certificat K, els fabricants dissenyen el producte i passen els plànols del disseny a un simulador virtual que testeja els punts febles del disseny fins a aconseguir el resultat esperat. L’empresa certificadora revisa aquests resultats i instal·la l’equip en un banc de proves real on s’efectua el “Crash Test” impactant un vehicle amb pes i velocitat controlada. Si el resultat és òptim, es certifica amb la qualificació “K” (K4, K8 o K12).

  • K4: deté un vehicle de 7.500 Kgr. a 48 km/h
  • K8: deté un vehicle de 7.500 Kgr. a 64 km/h
  • K12: deté un vehicle de 7.500 Kgr. a 80 km/h

La normativa L ens indica la distància de penetració després de l’impacte.

  • L1: penetració entre 6 a 50 metres.
  • L2: penetració entre 1 a 6 metres.
  • L3: penetració menor d’1 metre.

 

Muro protección antiterrorismo

El sistema perimetral de protecció antiterrorisme K12 pot realitzar-se amb diferents solucions des de portes, barreres, pilones o Road Blockers, sent aquests dos últims els més utilitzats. Els edificis que solen precisar més protecció solen ser les ambaixades i consolats, Seus bancàries, Edificis Corporatius, Edificis Oficials, Presons, Ports i Aeroports.

La solució mitjançant pilons és més discreta, fàcil d’instal·lar i mantenir ja que els camions de gran tonatge no solen trepitjar els equips un cop retrets, però a causa de la seva petita grandària, en cas d’atac impactant un vehicle, aquest es parteix en dos arribant a penetrar entre L1 i L2 (de 6 a 50m o d’1 a 6 m) generalment fins a arribar a l’eix posterior del camió.

Els Road Blockers són els equips que compleixen perfectament les expectatives de protecció de bloqueig i solen tenir certificacions de penetració L3 (Menor a 1m) però la seva gran mida fa que la seva instal·lació sigui més laboriosa.

En Accesor hem col·laborat en la instal·lació i assessorat a Enginyeries i empreses de seguretat que s’han instal·lat aquests sistemes a tot el món.

protección antiterrorismo en camiones de gran tonaje