RB 358 Bloquejador mòbil d’alta seguretat. Novetat Mundial 2019

Una dels inconvenients de la instal·lació de dispositius o bloquejadors de pas d’alta seguretat és l’obra civil requerida per poder assegurar la certificació de resistència a l’impacte. En alguns casos aquesta obra no és possible a causa de les característiques de la instalación.

Per exemple, en llocs on hi ha una planta inferior o algun tipus d’instal·lació crítica no és possible la instal·lació de pilons d’alta seguretat ja que es requereix una profunditat d’obra molt elevada per tal de poder amagar la pilona en cas que no fos necessari. Aquestes solucions s’utilitzen quan hi ha espai inferior per realitzar-les, però sobretot quan l’estètica és un element clau en la instal·lació.

 

Per als casos en què la instal·lació no disposa d’espai ACCESOR disposa de bloquejadors de pas d’alta seguretat de diferents models que fan que la instal·lació sigui molt més senzilla.

En alguns casos permet fins i tot instal·lar-los en superfície com els speedbumps o requereixen d’una profunditat d’instal·lació molt petita que ens permet la instal·lació en la majoria d’instal·lacions amb dificultat en aquest sentit. Així per exemple la gamma Cyclope té la mateixa disposició que les pilones convencionals però ocupant molt poc espai exterior fins i tot en les instal·lacions certificades.

 

Encara que amb aquesta gamma de diferents productes es pot donar solució a la majoria de casos, hi ha instal·lacions en què l’obra civil no és possible o que la zona a la qual es vol donar protecció és temporal. Per a aquests casos, ACCESOR disposa d’una nova sèrie de producte Speedbump que disposa de certificació K4 (M30 P2) i no requereix cap tipus d’obra civil. És la Sèrie RB 358 i ens permet instal·lar els equips de protecció en 10 min.

L’avantatge és que es pot transportar i un cop acabat l’esdeveniment es pot moure a un altre punt d’interès. Disposa de models de 2, 3 i 4 m d’amplada per poder donar solució a la majoria d’instal·lacions.

 

En el següent vídeo es pot veure el crash test de la certificació

 

Per a més informació no dubti en contactar amb nosaltres a través del telèfon de contacte 902 447 442 o amb el correu electrònic [email protected].