Com triar un bloquejador de vehicles

,

En l’elecció d’un sistema de seguretat bloquejador de vehicles per anti-allunatge en un atac terrorista o delictiu passa pel poder preveure el tipus de vehicle que podrien utilitzar i a quina velocitat màxima poden arribar al punt d’impacte.

Aquesta informació ens ajudarà a assegurar que l’equip triat serà capaç d’aturar l’embestida.

 

Els Pilons i Road Blockers com bloquejador de vehicles d’alta seguretat, són capaços de suportar impactes segons el model triat. Podem determinar el més apropiat per a cada instal·lació realitzant un petit càlcul i comparar-lo amb la fitxa tècnica de cada model.

Exemple d’aplicació del bloquejador de vehicles:

Iniciant des repòs, un automòbil de 1.000 kg recorre una distància de 5 metres, en terreny horitzontal, aplicant una força també horitzontal de 400 N.

Quin és el canvi d’energia cinètica del vehicle?

Quina serà la velocitat en completar els 5 metres de desplaçament? Nota: menyspreï les forces de frec.

Solució:

El treball net (Tn) sobre un objecte és igual al canvi de la seva energia cinètica (Ec). Aquest resultat es coneix com el teorema del treball i l’energia.

(Tn) És el treball net efectuat sobre l’objecte.

El canvi d’energia cinètica (Ec) ha de ser igual al treball net (Tn) efectuat sobre el vehicle és:

 

Tn = Ec= (400 N)(5 m) = 2.000J.

La velocitat final (Vf) s’aïlla de l’equació

Tn = ½mVf² – ½mVi²,

on Vi = 0.

2.000 J = ( ½ )(1000 kg)Vf²

per tant: Vf = 2 m/s

Importància de la velocitat final abans de l’impacte.

Observem que:

( ½ )(1000 kg) x 2² m/s =2.000J

Si augmentem la velocitat final:

( ½ )(1000 kg) x 3²=4.500J

( ½ )(1000 kg) x 4²=8.000J

És a dir si doblem la velocitat final (4 m / s) la seva energia cinètica augmenta exponencialment.

La disminució de la velocitat final dels vehicles abans de l’impacte amb un bloquejador de vehicles mitjançant elements dissuasoris és primordial per garantir la protecció contra atacs terroristes o delictius.