Seguretat en infraestructures crítiques

, ,

Dissenyar un projecte de seguretat perimetral per a infraestructures crítiques comporta un exhaustiu estudi de l’àrea a protegir, els accessos al recinte, la tipologia de l’entorn i l’activitat que es realitza. Tant si es tracta d’una Presó, una Planta química, Refineria, Central Energètica, banc, Edifici Corporatiu, Ambaixada o Consolat, Base Militar, … per la seva activitat, tenen el risc de patir atacs terroristes o amb fins delictius.

Aquests paràmetres ens donen pistes de les amenaces a tenir en compte.

Tots aquests factors un cop classificats i analitzats, ens permetran planificar com controlar els possibles atacs i alhora donar una imatge de seguretat a treballadors, visitants i dissuadir possibles amenaces.

 

Localitzar els punts febles de les infraestructures crítiques

Els punts febles solen ser, les portes o zones d’accés, àrees properes a pistes o carreteres, zones amb poca activitat o amb poca presència.

El sistema de allunatge d’un vehicle contra l’entrada del recinte, sol ser un dels riscos d’atacs terroristes o delictius més comuns, on busquen fer el major dany possible o crear confusió.

Com més gran sigui la distància lliure d’acceleració d’un vehicle, més energia (Joules) adquirirà (Fig 1). Per tant, és recomanable posar elements fixos o defenses que dificultin la circulació a gran velocitat i alhora, no siguin cap problema a baixes velocitats (figura 2).

 

Seguridad en infraestructuras críticas

Seguretat en infraestructures crítiques

Les defenses exteriors han de ser visiblement discretes ja que pretenem que siguin discretes per a les visites o empleats i visiblement dissuasòries per a delinqüents o terroristes.

La utilització d’elements que obliguin a realitzar un zic-zac abans de l’arribada a l’entrada o un element ornamental com una glorieta o rotonda, asseguren una disminució de la velocitat dels vehicles en arribar a l’entrada. Si som capaços de mesurar a quina velocitat màxima és capaç d’arribar el vehicle ens serà de gran utilitat per triar un equip bloquejador d’entrada.

 

Rotonda para infraestructuras críticas

Rotonda per a infraestructures crítiques

Elecció d’equips bloquejadors de trànsit per a infraestructures crítiques

Una bona opció és protegir l’entrada amb elements mòbils de bloqueig de vehicles ja que un cop retrets permetran les entrades i sortides durant el funcionament normal del recinte.

Les entrades de vehicles han d’estar transitables de forma còmoda i viable, i al mateix temps, invulnerables quan els pilons o bloquejadors estiguin alçats.

El temps de plegat dels dispositius ha de ser raonablement curt ja que si no, és probable que estiguin retretes part del temps amb més trànsit

.


Els sistemes de Pilons o Bloquejadors de Trànsit (Road Blockers) són ideals per a la protecció ja que podem triar gran varietat de models amb més o menys resistència a l’impacte K4, K8, K12 i amb temps d’obertura i tancament de pocs segons.

Mitjançant la taula d’unitats de certificació podem esbrinar l’equip que ens convé per protegir l’entrada. Si hem predit correctament la velocitat en la qual pot arribar a impactar un vehicle, sabrem que homologació K o M ens convé. Seguidament observant la distància que pot penetrar sense perill una vegada hagi impactat decidirem el paràmetre L o P.

Amb aquests paràmetres i revisant la fitxa tècnica de cada equip Piló o Road Blocker sabrem quin és el més idoni.

En ACCESOR tots els nostres equips bloquejadors han estat testejats i homologats amb paràmetres de velocitat i massa superiors als exigits per la normativa.