Solució de control d’accessos que compta amb una doble seguretat, la de lectura de iris, que permet el reconeixement de el personal fins i tot amb mascareta i el control de temperatura corporal.

El sistema ofereix una doble seguretat en cada pas de el personal, l’autenticació mitjançant lectura de iris ocular és capaç de realitzar lectures inclusivament portant una màscara protectora sense haver de tocar cap element o superfície evitant els riscos de contagi. El segon control utilitza una solució especial per autoritzar l’accés segons l’estat de salut de les persones. Més específicament, el sistema permet limitar l’accés de les persones amb símptomes sospitosos de malaltia, mesurant la temperatura corporal. De tal manera que si els dos controls són correctes, autoritza la passada.

Utilitzant passadissos motoritzats com el sweeper-ACR, Speedblade-ACR o Jetpan-ACR, integrats amb sistemes de lectura de iris i temperatura, podem controlar de forma automàtica les passades de persones i realitzar una revisió en cadascuna de les autoritzacions, quedant registrades per possibles informes.

Aquesta solució està dissenyada per utilitzar-se en llocs públics com educació, empreses, museus, esport, banca, organismes públics, etc.

Una altra forma de control en edificis o zones públiques, és col·locar passadissos ràpids com el Phantom S-ACR, sweeper S-ACR o sweeper HG-ACR de manera que estiguin sempre en mode de lliure accés i impedeixen el pas o donin alarma si el sensor de temperatura detecta a persones amb símptomes febrils.

Aquesta solució està dissenyada per utilitzar-se en llocs públics com hospitals, transport, comerç, HORECA, presons, etc.