En plantejar-el càlcul d’un sistema automàtic de control metrològic, cal fer unes quantes preguntes i mesuraments per poder aconsellar quins són els equips més adequats. A part de saber per endavant totes les zones d’entrada i sortida controlarem, cal observar i mesurar cadascuna d’aquestes zones de pas, siguin portes, passadissos, escales o rampes.

Un altre paràmetre important és segons si el lloc de comptatge es tracta d’interior o exterior.

 

Mesures per a un sistema control d’aforament

Els amples de cobertura de cada sensor van directament relacionats amb les altures de col·locació del sensor, és per aquesta raó que hem d’observar si els llocs de col·locació dels sensors tenen limitacions d’altura. Per al càlcul d’amples i ara podem utilitzar una fórmula simple

Calculo Medidas para Sistema control de aforo

Càlcul Mesures per a control d’aforament

Per no deixar-nos cap mesurament i seguir unes pautes generals en cada instal·lació podem utilitzar un sinòptic amb les caselles de les mesures a prendre, espais per anotacions, les particularitats de cada pas i col·locació de cada sensor.

Sinòptic Quantium

Totes aquestes mesures han de reportar-a fàbrica perquè s’ajustin i personalitzin cada sensor a la porta o pas. Alhora cal confeccionar un plànol de planta que indiqui on aniran ubicats cada un dels sensors.

 

 

Cablejat d’un sistema control d’aforament

El cablejat per a un Sistema Control d’Aforament com el Quantium és molt senzill, ja que es tracta de passar un cable UTP CAT6 que va connectat entre el sensor i un Switch PoE a la Xarxa LAN que anem a utilitzar. Els sensors Quantium s’alimenten de la mateixa Xarxa LAN mitjançant el Switch PoE i per tant no requereixen de presa de corrent.

Arquitectura Quantium de Sistema control de aforo

Arquitectura Quantium

 

Ajust del sistema control d’aforament

El sistema Quantium s’ajusta mitjançant una aplicació instal·lada en un PC portàtil amb Wifi, de tal manera que ens acostem a cada sensor i enllacem mitjançant el sistema Wifi del sensor. El programari d’ajust permet l’ajust de paràmetres i IP de cada sensor i realitzar un ajust “Fi”. Un cop realitzada la configuració podem realitzar un Test de funcionament del sensor.

Quantium iPad

Quantium

Un cop realitzat l’ajust de cada sensor, només cal configurar el programari de control d’Aforament triat per a l’ús de la instal·lació relacionant cada sensor (IP) a cada porta o zona.