Els 10 manaments de l’instal·lador ACCESOR

,

A continuació Accesor ofereix una llista de consells a tenir en compte per a tot instal·lador de sistemes de control d’accés que vulgui assegurar el funcionament del seu instal·lat. Aquests consells han estat nomenats com ELS 10 MANAMENTS DE L’INSTAL·LADOR ACCESOR per tal de garantir l’èxit de la instal·lació a la primera.

 

1. MAI passi el cable de maniobra (obertura de porta) a prop d’altres cables: Ha de deixar una distància, com a mínim, de 10 cm dels altres cables.

primero

2. Utilitzeu SEMPRE un díode si el pany de la porta és alimentada a CC (DC).

  segundo

3. Si el pany elèctrica consumeix més de 24V/1A, ha d’utilitzar un relé intermedi.

tercero

4. SEMPRE cal instal·lar una resistència de 120 Ohms en ambdós extrems de la línia RS485.

cuarto

5. MAI connecti la central de control d’accés a la línia RS485 amb una distància superior de 3 metres.

quinto

6. Connecteu totes les malles dels cables RS485 conjuntament cap a la interfície RS485 (deixant lliure la darrera controladora).

sexto

7. Utilitzeu una BONA presa de terra.

septimo

8. Utilitzeu una BONA protecció per a les sobretensions (per exemple, si la zona pot rebre l’impacte d’un llamp).

 octavo

9. MAI instal·leu la controladora ni els seus cables prop d’una línia d’alt voltatge o prop d’equips amb un consum elèctric elevat (motors, transformadors, fonts d’alta tensió, ).

noveno

10. MAI utilitzeu la mateixa font d’alimentació per alimentar la central de control d’accés i el pany elèctric.

Utilitzeu la font d’alimentació que es subministra amb cada controladora versió JX (per exemple, OPEN4/JX-ACR o bé, versió JZ (per exemple, TPL4-D4 / JZ-ACR)

decimo

Amb aquests consells bàsics, Accesor està sempre al costat de l’instal·lador, assegurant-se garantir una bona instal·lació i un bon funcionament dels dispositius, perllongant la vida útil dels equips instal·lats.