Evitar furts i garantir una compra segura

SUPERMERCATS

 • Els supermercats, des de grans superfícies fins a petites botigues d’autoservei, comparteixen les mateixes necessitats de seguretat global, tant pel que fa als seus clients com als seus empleats, productes i instal·lacions.

  Supermercats

Es caracteritzen per ser espais de venda on el client realitza un autoservei dels productes i els paga a la sortida del supermercat, algunes vegades realitzant ell mateix el procés de registre i pagament dels productes que ha adquirit. El trànsit de clients en determinades franges horàries, en dies concrets de la setmana i en determinats períodes de l’any arriba a ser molt elevat i això implica que el risc de robatoris i de problemes de seguretat augmenti notablement.

Són establiments amb una gran rotació de personal, un factor que comporta risc de fraus, furts i errors humans a causa de la falta d’experiència del personal. Aquesta constant entrada i sortida de persones de l’equip del supermercat provoca canvis continus de PINs d’alarmes i passwords de les caixes, amb el corresponent perill d’usos inadequats d’aquesta informació.

Cal, per tant, que tots els espais del supermercat estiguin equipats amb els sistemes de seguretat pertinents que minimitzin riscos i garanteixin una experiència de compra segura fent que els clients se sentin còmodes i tranquils durant tot el procés de compra, des de la seva arribada al recinte del supermercat fins que retiren el cotxe del pàrquing amb la seva compra dins.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT EN SUPERMERCATS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i tipologia de cada supermercat.

 • Aparcament clients
 • WC clients
 • Sistema CCTV
 • Sistema anti pànic
 • Control d’accessos
 • Control d’alarmes
 • Control de presència
 • Control d’aforament
 • Control anti furt de productes estrella
 • Control de carros de compra

En Accessor coneixem molt bé les problemàtiques de seguretat a què s’enfronten diàriament els supermercats i també els centres de compra que els proveeixen. Això ens permet oferir els sistemes de seguretat i control d’accessos tecnològicament més avançats creats de forma específica per garantir la seva seguretat a tots els nivells.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A SUPERMERCATS

Fes click per conèixe’ls.

RELACIONAT AMB EL SECTOR COMERç