Seus administratives municipals segures i controlades

AJUNTAMENTS

  • Els ajuntaments són les organitzacions encarregades d'administrar i governar un municipi. Es troben ubicats en edificis que compleixen les funcions de seu de l'administració, on els ciutadans acudeixen per realitzar tràmits i gestions. Garantir la seva seguretat és imprescindible per al correcte desenvolupament de la vida municipal.

La seguretat d’ajuntaments i edificis públics a Espanya és gestionada per les diferents administracions locals, autonòmiques i nacionals. Aquestes administracions recorren a personal de seguretat i a sistemes de control d’accessos que assegurin la protecció dels empleats i ciutadans que acudeixen als edificis i instal·lacions municipals.

El vandalisme i el risc d’accions terroristes obliguen a prendre mesures perquè tant les zones d’atenció al públic, com els espais de reunió de les autoritats municipals i centres de procés i custòdia de dades informàtiques dels ajuntaments siguin al màxim d’assegurances. Cal tenir en compte que aquests edificis -nous o reformats en la seva majoria- segueixen les noves tendències arquitectòniques, amb grans superfícies de vidre i envans interiors febles que augmenten la seva vulnerabilitat en cas d’atemptat. Per això, és imprescindible minimitzar riscos amb la instal·lació de sistemes de control d’accessos, restricció de les entrades de públic per un nombre mínim de portes i vigilància electrònica per mitjà de sistemes de vídeo (CCTV).

A més dels edificis pròpiament administratius, els ajuntaments també gestionen infinitat d’espais públics on es duen a terme activitats molt diferents. La gestió de les piscines municipals, pavellons esportius, pistes de pàdel, pàrquings en superfície, sales d’associacions, espais de formació, etc. solen ser competències municipals de les que l’ajuntament ha d’encarregar i garantir el seu correcte funcionament i seguretat.

Alhora, els atractius turístics de les poblacions generen necessitats com pàrquings d’autocaravanes, control d’entrades i aforament en llocs turístics o tiquets d’entrades a museus. És imprescindible que tots ells puguin gestionar-se des d’una mateixa plataforma digital que permeti als responsables de seguretat tenir informació actualitzada sobre què visitants han accedit a cada espai i detectar a temps possibles incidents.

NECESSITATS DE CONTROL I SEGURETAT EN AJUNTAMENTS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i tipologia de cada edifici.

  • Sistema CCTV
  • Control d’accessos
  • Control de matrícules
  • Control d’alarmes
  • Control de presència
  • Protecció anti terrorisme
  • Protecció anti incendis
  • Protecció de personalitats

L’equip d’especialistes en seguretat de Accesor dissenya projectes de seguretat individualitzats per a ajuntaments en col·laboració amb els responsables d’aquesta àrea. Defineixen quins sistemes de control d’entrades s’han d’aplicar tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici perquè la seva seguretat sigui màxima i la seva activitat diària no es vegi alterada.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A AJUNTAMENTS

Fes click per conèixe’ls.