Seguretat ferroviària integral les 24 hores

ESTACIONS DE TREN

 • Els entorns ferroviaris pateixen diàriament actes de vandalisme i no estan exempts d’alarma terrorista. A més, els seus usuaris són objecte de freqüents atacs i robatoris. Evitar aquestes amenaces requereix plans de seguretat equipats amb sistemes i tecnologies específics.

  Estaciones de tren

Els riscos que les instal·lacions ferroviàries pateixin actes de terrorisme, explosions, incendis i tot tipus d’altercats són latents i elevats. Actualment es consideren espais tan vulnerables com els aeroports. Per això, han de complir amb criteris molt exigents en matèria de seguretat, bàsicament perquè el lliure accés de persones a les estacions implica que ha d’haver un seguiment exhaustiu de totes les seves àrees, tant exteriors com interiors, durant les 24 hores del dia.

La gestió de la seguretat d’una estació de tren o ferrocarril és altament complexa, ja que implica protegir diàriament a milers de passatgers, empleats, béns, infraestructura i als mateixos trens enfront de tot tipus d’amenaces. Això suposa utilitzar mecanismes de seguretat molt diferents per controlar àrees crítiques de característiques també molt diferents: vies, andanes, passos subterranis, pàrquings, espais de serveis, accessos i zones d’emmagatzematge.

SISTEMES DE SEGURETAT ESPECÍFICS PER ZONES

 • Andanes, zona comercial i de serveis

  Les càmeres de videovigilància, detectors d’explosius, sistemes de reconeixement facial, arcs de seguretat i controls d’accessos permeten controlar els moviments de persones que accedeixen a les estacions i es mouen per l’interior de tot el recinte ferroviari.

  Els sistemes d’identificació biomètrica complementen la seguretat en el control d’accessos i ajuden a la identificació de persones que puguin suposar una amenaça.

  A través de càmeres de CCTV es realitza un seguiment efectiu de totes les àrees de l’estació, es detecta l’abandonament de bosses i altres objectes en les plataformes i es pot procedir a la identificació de les persones que els han dipositat. També permeten controlar aglomeracions i detectar comportaments anòmals de passatgers i transeünts.

  Per assegurar que només el personal autoritzat podrà entrar en determinades àrees és imprescindible la instal·lació de sistemes de control d’accessos que concedeixin el pas a través d’un identificador personal (targeta, codi o empremta dactilar) i evitin que intrusos o curiosos tinguin accés a zones restringides.

  Els sistemes de detecció d’incendis estan directament connectats a les alarmes de veu per a emergències i permeten dur a terme evacuacions ràpides i controlades.

 • Pàrquings

  Els vehicles estacionats als pàrquings de les estacions de tren comporten un elevat risc de seguretat a el poder contenir explosius. Per això, és imprescindible que incorporin càmeres de videovigilància i lectors de matrícules que permetin controlar quins cotxes es troben estacionats dins el recinte. Mitjançant un procés de visió artificial, els lectors creen un codi d’imatge únic per a cada matrícula i poden llegir la seva entrada i certificar la seva sortida.

 • Protecció perimetral

  En els entorns de les estacions de tren, els equips de seguretat centren els seus esforços a controlar la possible existència d’artefactes explosius dipositats en contenidors. Utilitzant sistemes de detecció perimetral multisensorial, formats per càmeres de visió tèrmica i radars perimetrals, es detecten moviments sospitosos i intrusions als voltants ferroviàries que activen alarmes d’avís perquè els professionals actuïn de forma immediata.

Gestionar tots aquests sistemes amb eficiència i rapidesa implica integrar les diferents eines de seguretat de l’estació en una plataforma de programari única, que es gestiona des d’un sol centre de control, on els responsables de seguretat reben i donen resposta a totes les alarmes. En Accesor subministrem aquest programari d’última generació adaptant-lo a cada tipologia d’estació per al seu òptim funcionament.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A ESTACIONS DE TREN

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques de cada estació.

 • Control d’accessos
 • Detecció d’explosius
 • Arcs de seguretat
 • Sistemes de videovigilància i CCTV
 • Sistemes de reconeixement facial
 • Sistemes anti intrusió

L’equip de professionals en seguretat de Accesor desenvolupa sistemes de seguretat específics per a estacions de tren. Després d’analitzar les necessitats i riscos de les instal·lacions, assessora i desenvolupa els controls d’accessos i altres mecanismes òptims per protegir els espais ferroviaris en col·laboració amb el seu departament de seguretat.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A ESTACIONS DE TREN

Fes click per conèixe’ls.

LLEI 38/2015, DE 29 DE SETEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARI -PER EL MINISTERI DE FOMENT-

La Llei de l’Sector Ferroviari inclou en el seu Títol V diferents capítols amb la normativa relativa a la seguretat ferroviària que detallem a continuació en els aspectes que afecten els sistemes de seguretat.

RELACIONAT AMB EL SECTOR TRANSPORT