Espais de treball amb seguretat a mida

EDIFICIS D’OFICINES

  • En els edificis d'oficines hi ha plantes ocupades per una mateixa empresa i altres compartides per empreses de característiques molt diferents. Totes tenen uns requisits de seguretat concrets als quals el pla de seguretat de l'edifici ha de donar resposta amb la màxima versatilitat i eficiència.

    Edificios de oficinas

Els sistemes de seguretat d’un edifici d’oficines han de quedar integrats en el disseny de l’immoble. L’òptim és preveure’ls durant la seva construcció perquè puguin oferir un control real i efectiu dels riscos de seguretat sense intimidar ni frenar l’activitat que es desenvolupa diàriament en els seus espais.

A més de totes les mesures de seguretat relatives a catàstrofes (evacuacions per incendis, inundacions o sismes) cal preveure la possibilitat d’actuació davant d’actes vandàlics i fins i tot atacs terroristes. Aquesta prevenció implica zonificar l’edifici establint diferents nivells d’accessos permesos i una relació detallada de persones autoritzades en cada tipus d’accés:

  • Zona de recepció. Segons els nivells de seguretat establerts, es porta a terme el registre i comprovació de credencials de les persones que accedeixen a l’immoble. El personal de l’edifici pot accedir amb solucions tipus torn amb obertura mitjançant acreditació electrònica i els visitants han de procedir a un registre més o menys exhaustiu segons la normativa de l’edifici i de cada empresa. És important que els sistemes de seguretat no incomodin a les visites i que proporcionin un control precís de qui accedeix, per què, quant temps roman dins, etc.
  • Despatxos, sales de reunions i zones comunes. Requereixen un control dels accessos, sistemes d’obertures de portes acreditatius i un circuit de videovigilància CCTV connectat a el centre de control des d’on es poden adoptar les mesures necessàries en cas d’alarma.
  • Pàrquings. Les barreres automàtiques permeten que només tinguin accés a l’aparcament de l’edifici els vehicles autoritzats. Es poden accionar amb comandaments a distància, lectors d’empremta, lectors de targeta i sistemes de reconeixement de matrícules.

A Accesor proporcionem un sofisticat programari d’alt rendiment, Amadeus 5, compatible amb els sistemes operatius i protocols de xarxa més utilitzats en edificis d’oficines. A través d’aquest sistema “all in one” els dispositius de control d’accés, CCTV, control de pas, control d’ascensors i altres dispositius de seguretat operen a la xarxa ethernet de comunicacions existent.

Aquest sistema permet als responsables de seguretat de l’edifici visualitzar en pantalla els plànols personalitzats de l’edifici i els nivells de seguretat de cada zona. Mitjançant una configuració personalitzada es determina la resposta desitjada a cada alarma davant de situacions crítiques per obtenir una actuació ràpida i eficaç d’acord amb les necessitats de l’edifici.

Amadeus 5 es pot configurar en format multi-empreses: implica que cada oficina de l’edifici gestiona el seu propi control d’accessos i els seus espais o àrees comuns i té configurats els seus privilegis particulars. Hi ha la possibilitat d’establir la figura “seu” que pot enllaçar totes les empreses amb personal de seguretat comuna per a totes elles.

NECESSITATS DE CONTROL D‘ACCÉS I SEGURETAT EN EDIFICIS D’OFICINES

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i capacitat de cada edifici.

A Accessor desenvolupem sistemes de seguretat per a edificis d’oficines, en col·laboració amb els responsables de seguretat, per establir quins controls d’accés i mecanismes de seguretat són els més adequats perquè el conjunt de l’edifici i cada oficina estiguin correctament protegits.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A EDIFICIS D’OFICINES

Fes click per conèixe’ls.