Seguretat global i efectiva

PORTS

 • El fenomen terrorista i l’aparició de noves amenaces han provocat un augment considerable de riscos en els espais portuaris. Aquest nou escenari obliga els seus responsables de seguretat a prendre mesures de prevenció i autoprotecció en tots els àmbits.

  Puertos

A les instal·lacions portuàries coincideixen bàsicament dues grans tipologies d’activitats: trànsit i emmagatzematge de mercaderies, granels, productes químics o combustibles; i trànsit de passatgers amb els serveis comercials que l’activitat turística comporta. Les necessitats de seguretat de les dues realitats són complexes i requereixen plans de seguretat a mesura que funcionin de forma integrada les 24 hores, els 7 dies de la setmana.

Els protocols de seguretat de les grans àrees dels ports comercials, industrials i recreatius es duen a terme amb l’objectiu d’assegurar la protecció en diferents àmbits:

· Seguretat en les persones. Els sistemes de control d’accés impedeixen l’entrada de persones sense bitllet o autorització a les zones d’embarcament i altres espais restringits. Gràcies a les càmeres de videovigilància, sistemes de reconeixement facial i arcs de seguretat es controlen els moviments de passatgers i personal a l’interior dels edificis del port, podent detectar i interferir a temps individus i conductes perilloses.

· Seguretat en els vehicles. Els vehicles estacionats als pàrquings dels aeroports suposen un elevat risc de seguretat a el poder portar explosius. Per això, és imprescindible que incorporin càmeres de videovigilància i lectors de matrícules que permetin controlar quins cotxes es troben estacionats dins el recinte. Mitjançant un procés de visió artificial, els lectors creen un codi d’imatge únic per a cada matrícula i poden llegir la seva entrada i certificar la seva sortida.

· Seguretat perimetral. Les tanques de seguretat i els sistemes de detecció perimetral multisensorial formats per càmeres tèrmiques, radars i detectors de moviment asseguren un perfecte control dels amplis espais exteriors del port susceptibles de patir intents d’intrusió. La seva instal·lació facilita el treball amb el personal de seguretat i permet el seu ràpid desplaçament a les zones crítiques responent al senyal d’alarma. La implementació d’aquests sistemes ha millorat enormement la tasca de protegir instal·lacions crítiques, gràcies a ells la detecció d’intrusions ja no requereix garites ni patrullatges perimetrals.

· Seguretat ambiental. En els ports és indispensable la instal·lació de barreres marines per contenir possibles abocaments, a el mateix temps que sistemes de vigilància de la làmina d’aigua. Pels elements combustibles presents en els vaixells, en les zones de subministrament portuari i en els espais d’emmagatzematge, els sistemes de detecció i extinció d’incendis han d’incorporar la tecnologia necessària per alertar davant de qualsevol petit risc i activar els protocols d’evacuació pertinents ( amb avisos a megafonia, etc.). La utilització dels drones està cada vegada més estesa per garantir la seguretat mediambiental detectant possibles fuites de substàncies contaminants.

En els centres de control portuaris convergeixen la gestió dels serveis i sistemes de seguretat i es donen resposta als diferents incidents i emergències. Que les actuacions siguin ràpides, eficaces i segures és possible gràcies a una plataforma de programari que controla i dóna alarma immediata quan els sistemes de protecció detecten riscos. En Accesor subministrem aquest programari adaptant-lo a les necessitats específiques de cada port per al seu òptim funcionament.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT EN PORTS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques de cada port.

 • Control d’accessos
 • Detecció d’explosius
 • Arcs de seguretat
 • Sistemes de videovigilància i CCTV
 • Sistemes de reconeixement facial
 • Sistemes anti intrusió

En Accesor dissenyem sistemes de seguretat a mida per a instal·lacions portuàries. El nostre equip analitza els riscos i singularitats de cada port, tant geogràfiques i orogràfiques, com de dinàmica, operativa i de recursos humans disponibles per a realitzar les funcions de vigilància. Tenint en compte tots aquests factors, assessorem i subministrem els controls d’accés òptims i altres mecanismes de seguretat.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A PORTS

Fes click per conèixe’ls.

CODI PER A LA PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES -PER EL MINISTERI D’AFERS EXTERIORS I COOPERACIÓ-

El Codi Internacional per a la protecció dels vaixells i de les instal·lacions portuàries (Codi PBIP), va ser adoptat a Espanya el 12 de desembre de 2002 mitjançant la Resolució 2 de la Conferència de Governs contractants de l’Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al la Mar de 1974. Aquí detallem els punts relatius a la seguretat portuària.

REFERENTS DE SEGURETAT A PORTS

 • Southampton Port (UK)
 • Dahlian Port (Xina)

RELACIONAT AMB EL SECTOR TRANSPORT