Espais oficials ben protegits i sense riscos de seguretat

EDIFICIS GOVERNAMENTALS

 • Els edificis de gestió governamental són objectiu habitual d'atacs vandàlics i actes terroristes. Han d'estar sota l'atenta vigilància dels operatius de seguretat que necessiten el suport de les tecnologies més fiables pel que fa a seguretat passiva i gestió i identificació de tots els moviments de persones i vehicles.

La seguretat de les diferents àrees, sales i despatxos dels edificis governamentals implica el disseny d’una estratègia de seguretat que comença per una buna protecció perimetral i per un rigorós control d’accessos que asseguri que només tindran entrada els vehicles i persones autoritzades (polítics, funcionaris, periodistes i personal de servei, bàsicament).

Gràcies als dispositius perimetrals ubicats a la zona exterior de l’edifici -murs, tanques de seguretat i sistemes de videovigilancia- es poden detectar les intrusions en una fase primerenca, el que permet que el personal de seguretat pugui reaccionar amb antelació i resoldre l’incident amb rapidesa. A més, l’efecte dissuasori provocat per un perímetre protegit durant les 24 hores redueix el risc d’atacs de qualsevol índole, tant d’origen terrorista com accions vandàliques.

L’altra gran mesura que ajuda a la gestió del personal de seguretat d’aquests edificis és la utilització d’una única plataforma digital que permeti el control d’accessos, control d’escortes per a personal, localització de persones en edificis, control de sortida autoritzada d’equips portàtils , lectura de credencials biomètriques, matrícules de vehicles, alarmes per coacció, etc. Així, consultant un sol dispositiu, s’obté informació actualitzada dels nivells de seguretat de cadascuna d’aquestes tipologies d’accessos i es poden activar els protocols pertinents.

Les instal·lacions governamentals ocupen generalment diferents edificis, el que implica que en cada un d’ells hi hagi sistemes integrats d’autenticació d’empleats i visitants i sistemes de videovigilància que controlin qualsevol entrada sospitosa. Les targetes de proximitat són una excel·lent opció per garantir un ingrés segur a l’edifici i còmode per als seus usuaris.

NECESSITATS DE CONTROL I SEGURETAT EN EDIFICIS GOVERNAMENTALS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i tipologia de cada edifici.

 • Sistema CCTV
 • Sistema anti intrusió
 • Control d’accessos
 • Control d’informació
 • Control de matrícules
 • Control d’alarmes
 • Control de presència
 • Protecció anti incendis
 • Coordinació-CEMAS
 • Protecció de personalitats
 • Protecció anti terrorisme
 • Protecció anti incendis

Com a experts en sistemes de seguretat d’edificis governamentals i oficines legislatives, a Accesor creem projectes de seguretat individualitzats per a aquests edificis en col·laboració amb els seus responsables de seguretat. Definim quins sistemes de control d’entrades s’han d’aplicar tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici perquè la seva protecció sigui absoluta i la seva activitat no es vegi alterada.

 

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A EDIFICIS GOVERNAMENTALS

Fes click per conèixe’ls.