Compres i oci amb totes les garanties de seguretat

CENTRES COMERCIALS

  • Els centres comercials reben diàriament centenars de milers de visitants que gaudeixen de llargues hores de compres i oci. Es tracta de grans superfícies amb un constant moviment de persones. El repte dels seus responsables de seguretat és garantir la protecció dels usuaris i dels articles de les botigues davant de possibles robatoris.

La complexitat de la seguretat en un centre comercial és comparable amb la gestió de seguretat d’una ciutat o poble turístic, ja que les dues comparteixen moltes necessitats: el control i protecció de grans zones de vianants, la seguretat de persones i béns, el control d’aforament en zones d’oci, el control d’alarmes generals i particulars en comerços, la gestió de zones d’aparcament, l’entrada de mercaderies de comerços i serveis, seguretat anti agressió o robatori, pèrdua de persones adultes o menors, vandalisme, etc.

Totes aquestes problemàtiques poden complicar depenent de la ubicació i característiques de l’edifici. No és el mateix que es tracti d’un centre comercial d’arquitectura plana amb poques plantes i molts carrers o que sigui un centre comercial d’arquitectura vertical amb moltes plantes, sistemes d’elevació i muntacàrregues. També cal tenir en compte que dins d’un centre comercial hi ha des d’àrees de lliure accés, àrees protegides (com magatzems de mercaderies), àrees d’alta seguretat i manteniment, zones administratives, etc. Cadascuna d’elles necessita un pla de seguretat adaptat als seus riscos, que s’ajusti a l’arquitectura del centre i al volum de persones que ho transiten.

La presència de personal de seguretat en aquestes grans superfícies és indispensable i ajuda a minimitzar les diferents problemàtiques que sorgeixen diàriament, però si es reforça amb la instal·lació de sistemes de control d’accessos i de seguretat avançats, els temps d’actuació es redueixen enormement i s’optimitzen els costos de personal. Els protocols d’actuació del personal i dels elements de seguretat han d’estar perfectament coordinats perquè res obstaculitzi el funcionament normal de les botigues i espais d’oci.

La seguretat dels diferents magatzems és de màxima importància. El control dels accessos de càrrega i descàrrega ha de ser flexible per poder generar noves acreditacions amb rapidesa i àgil per permetre la rotació del personal a les botigues. Per a això, el programari és vital, ja que és la clau de l’assignació de permisos i privilegis d’una forma ràpida i senzilla. D’altra banda, les noves tecnologies RFID aplicades a l’etiquetatge dels productes aconsegueixen reduir en gran mesura els nivells de furt i contribueixen a dissuadir possibles lladres.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT EN CENTRES COMERCIALS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i tipologia de cada centre.

  • Aparcament clients
  • WC clients
  • Sistema CCTV
  • Sistema anti pànic
  • Control d’accessos
  • Control d’alarmes
  • Control de presència
  • Control d’aforament

A Accesor realitzem un estudi detallat de les necessitats de seguretat de cada centre comercial en estreta col·laboració amb els seus responsables de seguretat. El resultat és una proposta exhaustiva de quins sistemes s’han d’aplicar a les diferents àrees del centre perquè pugui funcionar amb normalitat i absoluta seguretat al mateix temps.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A CENTRES COMERCIALS

Fes click per conèixe’ls.

RELACIONAT AMB EL SECTOR COMERç