Triar seguretat

FORMACIÓ EXTRAESCOLAR

 • Les activitats extraescolars són activitats voluntàries que els alumnes realitzen fora de la jornada escolar a les instal·lacions de l’escola o en centres especialitzats com a complement de la seva educació formal. Perquè siguin activitats segures, necessiten l’aplicació de mesures preventives específiques.

  Formación extraescolar

Les activitats extraescolars poden ser esportives, artístiques, tecnològiques, idiomàtiques, de reforç escolar, recreatives o bé tractar-se de tallers. Per a la seva realització, els pares han de signar una autorització cedint la responsabilitat dels menor als tutors o formadors que les dirigeixen.

Quan es tracta d’activitats a l’aire lliure, com excursions, les mesures de seguretat estan estretament vinculades a un correcte control dels menors i de la seva interacció amb el medi natural. Però quan es tracta d’activitats en espais tancats, com aules, sales de ballet, gimnasos, sales de música o instal·lacions esportives, la seguretat d’aquestes activitats passa per tres factors clau:

 • Controlar l’accés

  Les acadèmies que imparteixen classes d’activitats extraescolars solen trobar-se en edificis d’habitatges o despatxos. És important que els usuaris de les activitats disposin d’un identificador personal –targeta, polsera, codi o empremta dactilar– que els permeti entrar i sortir de forma fàcil, sense necessitat que hi hagi algú a la porta vigilant l’accés. És recomanable instal·lar torniquets per al control d’accés o passadissos motoritzats que garanteixen que cada entrada la realitza únicament una persona, a més de portar un registre exacte dels passos d’entrada i de sortida.

  A través d’un programari de gestió i control horari, com Amadeus5, es poden acreditar als usuaris segons activitats i cursets per franges horàries. D’aquesta manera, els alumnes d’activitats de migdia no poden entrar a la tarda o viceversa. El sistema permet imprimir targetes de pas, controlar l’espai de taquilles, sales d’activitats complementàries o l’entrada a l’aparcament (si n’hi ha).

 • Evitar robatoris

  Els furts, robatoris de material i béns personals en vestuaris i sales d’activitats són freqüents en aquest tipus d’instal·lacions on acudeixen molts alumnes. Prevenir-los implica instal·lar reixes a totes les finestres de planta baixa i plantes superiors que es puguin assolir amb facilitat, col·locar alarmes amb sensors de moviment connectades a una central per detectar a temps les intrusions i disposar de càmeres de seguretat que s’activin fora dels horaris de activitats per a, així, preservar la seguretat dels menors i garantir la seguretat de les instal·lacions.

 • Disposar d‘un correcte sistema d’evacuació

  Les instal·lacions han d’estar equipades amb un sistema anti incendis i sortides d’emergència o dispositius anti pànic que asseguren una evacuació ràpida i efectiva davant d’una emergència.

NECESSITATS DE CONTROL D‘ACCÉS I SEGURETAT A AULES D’FORMACIÓ EXTRESCOLAR

Requereixen solucions a mida adaptades a les caràcterístiques i capacitat de cada centre.

A Accesor desenvolupem sistemes de seguretat per a aules d’extraescolars que determinen quins controls d’accés i mecanismes de seguretat són els més adequats perquè els alumnes i tutors estiguin correctament protegits.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER AULES DE FORMACIÓ EXTRESCOLAR

Fes click per conèixe’ls.