Tranquil·litat i seguretat a casa

HABITATGES UNIFAMILIARS

  • Més del 70% dels robatoris amb força en domicilis es donen en xalets i habitatges unifamiliars. La seva ubicació apartada d'altres cases facilita l'entrada i sortida discreta dels lladres i dificulta l'alarma dels veïns. Per això, és imprescindible que les famílies apostin per sistemes de seguretat que protegeixin als seus membres i béns.

Cada vegada més, els robatoris en habitatges no es donen estant aquestes deshabitades en el moment de la intrusió, sinó que es tracta d’assalts amb violència i intimidació estant els propietaris dins. Una cosa que posa en greu perill la integritat física de les persones i, en segon lloc, posa en risc tots els béns, joies i objectes de valor que aquestes posseeixen a casa.

Protegir correctament les llars implica prendre una sèrie de mesures que incrementin tant la seva seguretat física, a través d’elements que dificulten l’accés a l’habitatge, com dissuasòria, mitjançant mecanismes que detecten la intrusió i permeten actuar a temps.

Cal tenir en compte que com més difícil sigui l’accés des de fora de la casa, menor serà la probabilitat de robatori. Segons la facilitat d’accés de cada habitatge aquesta requerirà més o menys dispositius de seguretat, que sempre hauran de ser funcionals i fàcils d’utilitzar per part dels seus habitants -tant propietaris com a persones de servei, jardiners, cangurs, etc. ja que sinó aquests deixaran d’utilitzar-los, posant en risc la seguretat de tots.

Substituir les claus de la casa per dispositius GOFTech amb mans lliures que s’activen per proximitat i ràdio en el mateix dispositiu és un pas important per assegurar que només les persones autoritzades podran accedir a l’habitatge. Sistemes com el TRI-C de Accesor asseguren que només els que disposin de claus electròniques podran obrir, al seu pas, portes de jardins, cases i garatges sense necessitat de recórrer a claus convencionals, tan sols per la proximitat dels seus comandaments amb aquestes portes. Aquests sistemes permeten també controlar els dispositius d’obertura perduts i desautoritzar l’accés a qualsevol que pretengui utilitzar-los després de donar avís de la seva pèrdua.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT EN HABITATGES UNIFAMILIARS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i tipologia de cada habitatge.

  • Sistema CCTV
  • Control d’accessos
  • Control de matrícules
  • Control d’alarmes
  • Acció vandàlica
  • Control de presència
  • Control anti robatoris
  • Protecció anti incendis

A Accesor vam crear solucions de seguretat adaptades a les característiques i necessitats de l’habitatge. Realitzem projectes a mida que integren tots els sistemes de control d’accés, control de pas per a persones i vehicles més idonis per a la tipologia de cada casa i els coordinem amb els sistemes de vídeo vigilància per garantir una seguretat total.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER HABITATGES UNIFAMILIARS

Fes click per conèixe’ls.