Protecció per a menors i educadors

REFORMATORIS

  • Tot i els protocols de seguretat que s'apliquen en els centres d'internament de menors, són freqüents les agressions entre interns i cap als seus educadors. Garantir la seva integritat implica instal·lar sistemes de seguretat tant a l'interior com a exterior dels centres.

Lls reformatoris són centres correccionals on es treballa per rehabilitar a menors d’edat que han comès delictes, però que per la seva edat no poden ser internats en presons d’adults.

Les instal·lacions d’aquests centres han de garantir la seguretat dels professionals que treballen amb els nois i la correcta custòdia dels menors presos per evitar intents de fuga, agressions, autolesions i desperfectes en les instal·lacions.

La seguretat d’aquests centres es desenvolupa en dos àmbits:

  • Seguretat interna: se situa dins de les parets de l’edifici i està formada per càmeres de videovigilància i sistemes d’accés a les diferents àrees a les que tenen entrada autoritzada educadors i/o interns.
  • Seguretat externa: està delimitada per marques visibles que assenyalen impediments a l’lliure accés de persones i vehicles que arriben de l’exterior.

ELEMENTS CLAU EN L‘ESTRATÈGIA DE SEGURETAT D’UN REFORMATORI

  • Programari de seguretat integrada

    És imprescindible que els reformatoris disposin d’un programari únic, com Amadeus 5, que gestioni -entre altres- el control d’accessos, la videovigilància, la detecció de presència i la detecció d’incendis a través d’una mateixa plataforma a la qual puguin accedir tots els membres de seguretat i donar resposta immediata a les alarmes pertinents.

  • Videovigilància i CCTV

    Les càmeres de vigilància en temps real permeten controlar les diferents zones en temps real, des del perímetre extern fins als blocs de cel·les, àrees de visita, cafeteries, etc. L’enregistrament de les imatges facilita les tasques d’investigació davant incidents de seguretat, la identificació dels responsables i l’aportació de proves davant els tribunals. L’ús de càmeres tèrmiques permet detectar persones en qualsevol circumstància meteorològica que impliqui manca de visibilitat.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT EN REFORMATORIS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques de cada edifici i de el nombre d’interns.

L’equip d’especialistes en seguretat d’Accesor treballa en col·laboració amb la direcció de seguretat de cada reformatori per desenvolupar els sistemes de seguretat que millor s’adaptin a les seves característiques. L’objectiu és garantir el correcte funcionament de l’activitat dins de centre i evitar intents de fuga i agressions.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER REFORMATORIS

Fes click per conèixe’ls.

RELACIONAT AMB EL SECTOR PRESONS I REFORMATORIS