Seguretat al servei de la salut

HOSPITALS

 • Un entorn hospitalari el formen una gran varietat d’infraestructures, persones, equips i tecnologies amb diferents nivells de risc i la seguretat resulta complexa. La seva protecció s’ha de planificar i reforçar-se amb sistemes de seguretat integrats.

  Hospitals

Els centres hospitalaris, públics i privats, són edificis on es concentren diàriament un gran nombre de pacients, professionals i visitants. El moviment de persones és molt elevat i els perfils de pacients i acompanyants són summament diversos, la qual cosa comporta riscos de seguretat que han de controlar amb efectius humans i sistemes de control d’accessos. També són imprescindibles els sistemes de protecció de béns, ja que en les instal·lacions dels hospitals es troba valuosa maquinària, fàrmacs altament costosos, drogues i importants fitxers de dades personals.

Per dur a terme un bon control dels pacients i evitar possibles fuites, i fins i tot segrestos, hi ha aplicacions que permeten protegir i controlar a nens i nadons i als pacients sense mobilitat en temps real. Els pacients ambulants disposen de botons de trucada per poder donar avís en cas d’auxili. Al seu torn, gràcies als sistemes de control d’errants, quan s’acosten a possibles zones de fugida s’activen les alarmes pertinents per evitar la seva fugida. L’ús de polseres d’identificació permet localitzar-los en qualsevol lloc de l’hospital on es trobin. Aquests sistemes es complementen amb videovigilància, sistemes de retard de sortida, sistemes de control actius i alarmes sobre smartphones i buscapersones ( “busca” o Pager).

Per assegurar que només el personal autoritzat podrà entrar en determinades àrees i espais restringits on es troben materials d’alt valor -com medicaments, maquinària o fitxers informàtics- cal instal·lar sistemes de control d’accessos que concedeixin el pas a través d’un identificador personal ( targeta, codi o empremta dactilar). Aquests sistemes hauran d’anar coordinats amb les dades de què disposa el departament de Recursos Humans de l’hospital i que determinen horaris i privilegis d’accés de cada professional.

Paral·lelament, és essencial la integració de les diferents eines i sistemes de seguretat del centre hospitalari en una plataforma de programari única, com Amadeus 5, que es gestiona des d’un sol centre de control en què es reben i donen resposta a totes les alarmes.

AMENACES PER ÀREES ESPECÍFIQUES I SISTEMES DE SEGURETAT RECOMANATS

Les principals amenaces en un entorn hospitalari són el furt per part d’empleats i visitants, el vandalisme de persones alienes a l’hospital i les amenaces contra pacients i personal intern.

 • Urgències i Dept. de traumatologia

  Control d’accés, sistema d’alarmes i CCTV per detectar a temps possibles lluites entre bandes, vendettes, conflictes domèstics, violència de gènere, conflictes per la custòdia infantil i garantir la integritat de pacients VIP.

 • Àrea de cura infantil

  CCTV i control de l’accés de pacients i visites per garantir la seguretat dels pacients de menor edat i minimitzar el risc de segrest infantil.

 • Magatzem de la farmàcia

  Sistemes de control d’alarmes i control d’accés amb sistema de rescloses.

 • Àrea de cura de pacients en llibertat vigilada

  Recepció, pany-apagat de l’ascensor, vigilància i centre de control.

 • Quartos de Manteniment

  Control d’accés, retard de la sortida i custòdia de claus.

 • Laboratoris

  Control d’accés, sistema d’alarmes i CCTV.

 • Àrea de raigs

  Control d’accés i control de material tecnològic

 • Àrea geriàtrica

  Localizadores de pacientes, control de errantes, comunicación con pacientes PI, alarmas buscapersonas, control de paso, control de ascensores y seguridad en caso de desorientación de pacientes.

 • Àrea psiquiàtrica

  Sistema de rescloses i control d’accés per evitar fuites i atacs al personal.

 • Dipòsit de cadàvers

  Control d’accés, sistema d’alarmes i videovigilància.

 • CPD o "sala de servidors"

  Control d’accés i sistema d’alarmes

 • Arxiu d’històrics clínics

  Control d’accés i sistema d’alarmes.

 • Despatxos mèdics

  Control d’accés i sistema d’alarmes.

 • Ascensors de personal

  Control d’accés exclusiu a personal i trucades prioritàries a zeladors i personal d’urgències.

 • Aparcament de personal

  Control de places reservades per el personal del centre.

 • Zona de residus

  Control d’accés a personal autoritzat i control autoritzat d’obertura de contenidors. S’ha d’estudiar l’amenaça potencial que suposa l’emmagatzematge de les escombraries amb perill de contaminació (Biohazard) que requereix de control, vigilància i disposició de sistemes de CCTV i d’accés.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A HOSPITALS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques de cada hospital.

A Accesor estem especialitzats en el desenvolupament de sistemes seguretat específics per a clíniques i hospitals utilitzant la més alta tecnologia. Els portem a terme col·laborant amb els seus responsables de seguretat i adaptant-nos als plans de seguretat establerts tant a l’interior com a l’exterior d’aquests centres.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A HOSPITALS

Fes click per conèixe’ls.

PROJECTES DE SEGURETAT ACCESOR A HOSPITALS

NACIONALS

Hospital Sta. Creu (Vic), Hospital St. Honorat (Barcelona), Consorci Hospitalari Vic (Vic), Residencia “El Nadal” (Vic), Hogar Provincial (Alicante), Instituto Dexeus (Barcelona), Institut Assistència Sanitaria (Salt Girona), Hospital Universitari G. Trias Pujol (Badalona), Hospital Universitari Dr. Trueta (Girona).

RELACIONAT AMB EL SECTOR SANITAT

Productes relacionats