Màxima seguretat anti terrorista

AEROPORTS

 • L’amenaça terrorista fa dels aeroports llocs de màxima conscienciació pel que fa als sistemes de seguretat i identificació, tant de personal autoritzat com dels passatgers i transeünts. Extremar les mesures de control és imprescindible.

  Aeropuerto

Tot i que en l’aire els avions són els mitjans de transport més segurs, la seguretat dels aeroports està altament amenaçada pel risc d’atacs terroristes i accions de sabotatge. Totes les mesures de control que les autoritats aeroportuàries prenen per identificar el gran nombre de passatgers, transeünts, personal i vehicles que circulen per les instal·lacions de les terminals repercuteixen en la seguretat d’aquests grans espais i permeten detectar amenaces per evitar incidents a temps.

SISTEMES DE SEGURETAT ESPECÍFICS PER ZONES

 • Terminal de passatgers, duanes, zona comercial i de serveis:

  Les càmeres de videovigilància, detectors d’explosius, lectors d’empremtes dactilars, sistemes de reconeixement facial, arcs de seguretat i controls d’accessos són els principals mecanismes que utilitzen els organismes de seguretat dins dels aeroports. La seva tecnologia permet controlar els moviments de persones dins i fora de les zones d’embarcament ia l’interior de tot el recinte aeroportuari.

  Els sistemes d’identificació biomètrica complementen la seguretat en el control d’accessos i ajuden a la identificació de persones que puguin suposar una amenaça. Als sistemes de reconeixement facial que acrediten el perfil de l’individu, se sumen altres importants tecnologies com la lectura d’empremta dactilar o la implantació d’escàners adaptats a l’estàndard 3 de seguretat en aeroports que permeten la inspecció de l’equipatge de celler, generant imatges en alta definició per a la detecció d’explosius i materials perillosos.

  Per assegurar que només el personal autoritzat podrà entrar en determinades àrees és imprescindible la instal·lació de sistemes de control d’accessos que concedeixin el pas a través d’un identificador personal (targeta, codi o empremta dactilar) i evitin que intrusos o curiosos tinguin accés a zones restringides.

 • Pàrquings:

  Els vehicles estacionats als pàrquings dels aeroports suposen un elevat risc de seguretat a el poder portar explosius. Per això, és imprescindible que incorporin càmeres de videovigilància i lectors de matrícules que controlin quins cotxes es troben estacionats dins el recinte. Mitjançant un procés de visió artificial, els lectors creen un codi d’imatge únic per a cada matrícula i poden llegir la seva entrada i certificar la seva sortida.

 • Perímetre exterior:

  Una de les millors eines per protegir els perímetres als aeroports són els sistemes de detecció perimetral multisensorial formats per càmeres tèrmiques, radars i detectors de moviment. La seva aplicació permet que el personal de seguretat se situï en els punts de l’perímetre per actuar amb rapidesa quan les càmeres i radars donen avís d’intrusions o moviments sospitosos.

 • Plataformes i llocs de maniobres:

  Són els espais on els avions estacionen, es carreguen, descarreguen i reabastecen. Per contrarestar les possibles amenaces en aquestes zones i comptar amb un major control per prevenir incidents, cal fer ús de les últimes tecnologies en càmeres de videovigilància integrades dins d’un CCTV.

Gestionar tots aquests sistemes amb eficiència i rapidesa implica integrar les diferents eines de seguretat de l’aeroport en una plataforma de programari única, que es gestiona des d’un sol centre de control, on els responsables de seguretat reben i donen resposta a totes les alarmes. En Accesor subministrem aquest programari d’última generació adaptant-lo a cada tipologia d’aeroport per al seu òptim funcionament.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A AEROPORTS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques de cada aeroport.

 • Control d’accessos
 • Detecció d’explosius
 • Lectors d’empremtes
 • Arcs de seguretat
 • Sistemes de videovigilància i CCTV
 • Sistemes de reconeixement facial

A Accesor som especialistes en el disseny de sistemes de seguretat per aeroports. El nostre equip analitza els riscos de seguretat de les instal·lacions per així poder assessorar i desenvolupar els controls d’accessos i altres mecanismes òptims per protegir els espais aeroportuaris en col·laboració amb el seu departament de seguretat.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER AEROPORTS

Fes click per conèixe’ls.

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURETAT PER A L’AVIACIÓ CIVIL -PER EL MINISTERI DE FOMENT-

La Resolució d’1 de febrer de 2019, de la Secretaria General de Transport, va aprovar l’actualització de la part pública de el Programa Nacional de Seguretat per a l’Aviació Civil que té com a finalitat, segons se cita en el mateix document, “establecer la organización, métodos y procedimientos necesarios para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus instalaciones, frente a actos de interferencia ilícita, perpetrados en tierra o en aire, preservando la regularidad y eficiencia del tránsito aéreo nacional e internacional en el Estado español y su espacio aéreo.

REFERENTS DE SEGURETAT A AEROPORTS

 • Cambridge Airport (UK)
 • Exeter Airport (UK)
 • Ningbo Airport (Xina)

RELACIONAT AMB EL SECTOR TRANSPORT