Espais de natació i oci aquàtic sense riscos

PISCINES

  • Les piscines municipals i les d'urbanitzacions són espais de trobada entre veïns on adults i nens gaudeixen de moments d'oci aquàtic. Les municipals cobertes i les de clubs de natació privats se centren en la pràctica de la natació. En qualsevol de les seves versions, el vandalisme i els robatoris són problemes recurrents que requereixen solucions de seguretat.

    Piscinas

Els actes vandàlics en piscines i l’intrusisme de persones no abonades o que no han adquirit entrada implica que aquestes instal·lacions hagin equipar-se amb sistemes de control d’accessos específics. La seva finalitat és assegurar que només accedeixen a les instal·lacions les persones que disposen d’entrada, conèixer quines són les dates i franges horàries amb més afluència de la piscina i garantir que no se superarà la capacitat màxima d’usuaris.

Combinar sistemes de control d’accessos amb sistemes de ticketing en una mateixa instal·lació permet vendre entrades úniques a persones que utilitzen la piscina ocasionalment i gestionar el seu accés juntament amb el dels socis que entren amb les seves targetes nominals.

És molt recomanable instal·lar torniquets per al control d’accés o passadissos motoritzats, ja que garanteixen que cada entrada la realitza únicament una persona, a més de portar un registre exacte dels passos d’entrada i de sortida. Això permet realitzar un control d’aforament a la piscina i rebre avisos quan arribi a un determinat nombre de persones per, si cal, frenar l’entrada a nous usuaris fins que l’aforament disminueixi.

A través d’un programari de gestió i control horari com Amadeus5 el personal de la piscina pot acreditar als usuaris segons activitats i cursets per franges horàries. D’aquesta manera, usuaris que contracten activitats al matí, no poden entrar fora del seu horari. El sistema permet imprimir targetes de pas, argumentar la negació de pas, controlar l’espai de taquilles, les sales d’activitats complementàries o l’entrada al pàrquing. També té constància de les persones que han accedit a les instal·lacions en cada moment i permet generar informes perquè la direcció del centre pugui tenir dades concretes i fiables.

A més, els sistemes de videovigilància i CCTV combinats amb els sistemes de control d’accessos, o bé independentment, aporten informació en cas de vandalisme o atacs als equipaments de la piscina.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A PISCINES

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques, dimensions i capacitat de cada piscina.

En Accesor som especialistes en realitzar projectes de seguretat específics per a piscines d’urbanitzacions, piscines municipals i també per a clubs de natació privats. Definim quins sistemes de control d’accessos i altres mesures s’han d’aplicar per garantir la seguretat dels seus usuaris, evitar robatoris i accions vandàliques.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A PISCINES

Fes click per conèixe’ls.

PROYECTOS DE SEGURIDAD ACCESOR EN PISCINAS

NACIONALS

Piscinas de Quer, Piscinas del Bruch, Piscinas de Masies de Voltregà

Productes relacionats