Màxima seguretat en entrades i sortides

CENTRES DE DISTRIBUCIÓ

 • En un centre de distribució s’emmagatzemen productes de forma controlada i ordenada i s’embarquen ordres de sortida per a la seva distribució en majoristes o minoristes. Són una infraestructura logística formada per un o més magatzems en els quals cal implementar sistemes de seguretat avançats.

  Centros de distribución

Amés d’implicar una correcta formació de personal en matèria de riscos laborals, les claus per a la seguretat global d’un centre de distribució es basen en:

 • Ús adequat dels equips de protecció de el personal i dels carretons elevadors.
 • Senyalització que separi les diferents àrees, zones de seguretat, rutes i portes d’evacuació, zones de maquinària, banys, etc.
 • Elements de seguretat i prevenció com detectors de fum, sistema i alarma contra incendis, llums d’emergència, kit de primers auxilis i càmeres de vídeo.
 • Correcte disseny i ús dels sistemes d’emmagatzematge.
 • Control, manteniment i substitució periòdica dels sistemes de seguretat.

Aquests centres compten amb molls i zones de lliurament i expedició de les mercaderies i àrees específiques d’entrada i sortida de personal. Tenen, per tant, una gran necessitat de seguretat interna i també de protecció perimetral per evitar intrusions que puguin comportar robatoris o danys en els productes emmagatzemats.

SISTEMES RECOMANATS PER AL CONTROL D’ACCESSOS EN CENTRES DE DISTRIBUCIÓ

 • Accessos restringits

  Per assegurar que només el personal autoritzat podrà entrar en determinades àrees de centre de distribució uns dies i horaris concrets, cal instal·lar sistemes de control d’accessos -com lectors, torns i portells– que concedeixin el pas a través d’un identificador personal que pot ser una targeta, polsera, codi o empremta dactilar. Aquests sistemes faciliten als responsables de seguretat informació detallada i a temps real de les entrades i sortides de treballadors en una zona concreta. Així, gràcies a el control d’aforament, es pot saber en tot moment qui està a cada zona de les instal·lacions i facilitar una possible evacuació en cas d’emergència.

 • Control de vehicles autoritzats

  Les barreres automàtiques permeten que només tinguin accés a la zona de molls de càrrega i descàrrega dels vehicles autoritzats. Aquestes barreres es poden accionar amb comandaments a distància, lectors d’empremta, lectors de targeta i sistemes de reconeixement de matrícules.

 • Dispositius perimetrals

  Els murs, tanques de seguretat i sistemes de videovigilància ubicats a la zona exterior de centre permeten detectar les intrusions en una fase primerenca, reaccionar amb antelació i resoldre l’incident amb rapidesa. A més, l’efecte dissuasori provocat per un perímetre protegit durant les 24 hores redueix el risc de robatoris.

 • Sortides d’emergència

  Les sortides d’emergència o dispositius antipànic han d’assegurar una evacuació ràpida i efectiva davant d’una emergència. Totes elles estan programades per a desbloquejar-se en cas d’alarma.

A través d’un programari únic, com Amadeus 5, es poden gestionar el control d’accessos, la videovigilància, la detecció de presència, els dispositius perimetrals i les sortides d’emergència a través d’una mateixa plataforma a la qual accedeixen els membres de seguretat per donar resposta a temps a les alarmes pertinents.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT EN CENTRES DE DISTRIBUCIÓ

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i capacitat de cada fàbrica.

 • Parking clientes
 • WC clientes
 • Sistema anti pánico
 • Control de accesos
 • Control de alarmas
 • Control de presencia
 • Control de aforo
 • Control anti hurto de productos estrella
 • Robo y hurto
 • Falsificación de moneda
 • Acción vandálica
 • Incendio provocado
 • Fraude o estafa
 • Agresión personal o sexual
 • Amenaza de bomba o terrorista

A Accesor estem especialitzats en el disseny de sistemes de seguretat per a centres de distribució. Analitzem els riscos i singularitats de cada centre per poder assessorar i subministrar els controls d’accés i sistemes de seguretat més avançats.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER CENTRES DE DISTRIBUCIÓ

Fes click per conèixe’ls.

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS -PER LA PREFECTURA DE l’ESTAT-

La “Llei de Prevenció de Riscos Laborals” regula la conducta que els treballadors han de seguir durant el maneig de màquines o equips, la manipulació de mercaderies, etc. en entorns com les plantes de producció, perquè les seves condicions de treball siguin les òptimes i es minimitzin al màxim els riscos d’accidents.