Seguretat garantida per a interns i funcionaris

PRESONS

 • La massificació dels interns en els centres penitenciaris i el creixent perill d’amenaces cada vegada més sofisticades, fan imprescindible que les presons optimitzin les mesures que garanteixen la seguretat dels funcionaris i el control dels presos.

  Prisiones

Seguint les directrius de l’Ministeri de l’Interior espanyol, els establiments penitenciaris es dissenyen arquitectònicament com a nuclis urbans autosuficients, on professionals especialitzats treballen per a la reeducació i reinserció social dels interns.

Tots els elements d’aquestes instal·lacions han de garantir la seguretat dels funcionaris i la correcta custòdia de les persones preses. La seva construcció, organització i funcionament estan condicionats pels diferents règims penitenciaris i graus de tractament que determina el sistema penitenciari.

L’Administració penitenciària garanteix que les presons siguin segures, dotades dels mitjans materials i personals necessaris que assegurin el manteniment, desenvolupament i compliment dels seus objectius. Han de garantir una adequada qualitat de vida de les persones a la presó i oferir les prestacions i espais adequats per al seu accés a l’educació, a la formació professional, activitats culturals, esportives, laborals i altres programes encaminats a la seva reinserció a la societat un cop complerta la seva condemna.

El disseny de la seguretat penitenciària contempla dues modalitats:

Seguretat interna: se situa dins de les parets de l’edifici, inclòs el cinturó interior de seguretat i les muralles que delimiten la zona considerada d’alta seguretat, on la circulació està restringida a persones ia vehicles no oficials i on el personal de seguretat que cobreix aquest servei està autoritzat a disparar, si el cas ho requereix.

Inclou àrees critiques com la planta de llum, calderes, dipòsit d’armes, vestidors de personal de vigilància, duana i dormitoris per a interns considerats de màxima perillositat.

Contempla també l’adequat desenvolupament de les diferents activitats i conductes pròpies dels interns en general, així com la tranquil·litat dels que es troben dins de l’perímetre de l’establiment.

Seguretat externa: es refereix a la protecció que en tota institució penitenciària s’ha d’establir per prevenir possibles atacs des de l’exterior. Està delimitada, entre altres elements, per marques visibles que assenyalen impediments a l’lliure accés de persones i vehicles que arribin de l’exterior.

Contempla tota l’àrea circunvecina a la institució com a zona de circulació prohibida. Per complir amb aquesta indicació es requereix la implementació de rondines i vigilància permanents.

A més, en tot establiment penitenciari s’estableixen tres zones de seguretat diferenciades segons el tipus de circulació que presenten:

 • Zona d’alta seguretat – té circulació restringida (cinturó intern i extern de seguretat, dipòsit d’armes, planta elèctrica, etc.)
 • Zona de seguretat mitjana – té circulació controlada (àrea de visita familiar i íntima, ingrés, servei mèdic, centre d’observació i classificació, etc.)
 • Zona de baixa seguretat – té circulació lliure (passadís a dormitoris, àrea esportiva, centre escolar, etc.)

En les tres zones, els nivells de seguretat han de ser elevats per minimitzar la possibilitat de patir amenaces o fuites.

ELEMENTS CLAU EN L‘ESTRATÈGIA DE SEGURETAT D’UNA PRESÓ

 • Programari de seguretat integrada

  És imprescindible que les presons disposin d’un programari únic, com Amadeus 5, que gestioni -entre altres- el control d’accessos, la videovigilància, la detecció de presència i la detecció d’incendis a través d’una mateixa plataforma a la qual puguin accedir tots els membres de seguretat i donar resposta immediata a les alarmes pertinents.

 • Videovigilància i CCTV

  Les càmeres de vigilància en temps real permeten controlar les diferents zones en temps real, des del perímetre extern fins als blocs de cel·les, àrees de visita, cafeteries, etc. L’enregistrament de les imatges facilita les tasques d’investigació davant incidents de seguretat, la identificació dels responsables i l’aportació de proves davant els tribunals. L’ús de càmeres tèrmiques permet detectar persones en qualsevol circumstància meteorològica que impliqui manca de visibilitat.

 • Accessos restringits

  Per assegurar que només el personal autoritzat podrà entrar en determinades àrees cal instal·lar sistemes de control d’accessos que concedeixin el pas a través d’un identificador personal (targeta, codi o empremta dactilar).

 • Dispositius perimetrals

  Els murs, barreres d’infrarojos, detectors de xocs, detectors de doble tecnologia i sistemes de videovigilància ubicats a la zona exterior dels centres penitenciaris permeten detectar les intrusions en una fase primerenca, reaccionar amb antelació i resoldre els intents de fuga, motins i altres incidents amb rapidesa.

 • Detectors i inhibidors de telèfons mòbils

  La introducció de telèfons mòbils de forma clandestina dins de les instal·lacions penitenciàries és un problema que es controla amb l’ús de sistemes que detecten i localitzen qualsevol activitat relacionada amb la telefonia mòbil. La seva tecnologia proporciona informació en temps real sobre els dispositius utilitzats sense autorització i permet la seva inhibició.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A PRESONS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques de cada edifici i de el nombre d’interns.

L’equip d’especialistes en seguretat de Accesor treballa en col·laboració amb la direcció de seguretat de cada centre penitenciari per desenvolupar els sistemes de seguretat que millor s’adaptin a les seves característiques, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici. L’objectiu és garantir el correcte funcionament de l’activitat penitenciària, evitar intents de fuga i motins.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER PRESONS

Fes click per conèixe’ls.

RELACIONAT AMB EL SECTOR PRESONS I REFORMATORIS