Blindar la seguretat de diplomàtics, ciutadans i empleats

AMBAIXADES

  • Les ambaixades són la màxima expressió d'un govern en un país estranger, de manera que constitueixen un lloc de trobada de personalitats diplomàtiques. Una de les seves grans funcions és protegir els interessos de les empreses, institucions i ciutadans establerts en aquest país. Tot això les converteix en un clar objectiu d'atacs terroristes.

Les solucions de seguretat en ambaixades han de ser claus i específiques. La seva definició passa per dos grans factors: una bona protecció perimetral i un exhaustiu control de les entrades. Només així es poden dissenyar els protocols de seguretat òptims que garanteixin que el personal de l’ambaixada, tots els seus visitants i les dades que l’ambaixada custòdia tindran la màxima protecció.

Gràcies als dispositius perimetrals ubicats a la zona exterior de l’ambaixada -murs, tanques de seguretat i sistemes de videovigilancia- es poden detectar les intrusions en una fase primerenca, el que permet que el personal de seguretat pugui reaccionar amb antelació i resoldre l’incident amb rapidesa. A més, l’efecte dissuasori provocat per un perímetre protegit durant les 24 hores redueix el risc d’intrusions i atacs de qualsevol índole, tant d’origen terrorista com robatoris o accions vandàliques.

L’altra gran mesura que ajuda a la gestió del personal de seguretat de les ambaixades és la utilització d’una única plataforma digital que permeti el control d’accessos, control d’escortes per a personal, localització de persones en edificis, control de sortida autoritzada d’equips portàtils , lectura de credencials biomètriques, matrícules de vehicles, alarmes per coacció, etc. Així, consultant un sol dispositiu, s’obté informació actualitzada dels nivells de seguretat de cadascuna d’aquestes tipologies d’accessos.

Sovint estan ubicades en edificis de zones emblemàtiques o nuclis antics de les ciutats on, per raons urbanístiques o històriques, les mesures de seguretat han de ser molt efectives i, al mateix temps, discretes tant a ulls dels ciutadans com dels seus visitants. Per aquest motiu, se sol recórrer a sistemes de pilons escamotejables, ja que són molt discrets (un cop retrets no són visibles) i altament segurs (elevats compleixen la funció d’anti allunatge arribant a suportar envesteixes anti terroristes K12 de vehicles de 7.500 kg a 80 km/h).

NECESSITATS DE CONTROL I SEGURETAT A AMBAIXADES

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques i tipologia de cada edifici.

  • Sistema CCTV
  • Control d’accessos
  • Control de matrícules
  • Control d’alarmes

  • Control de presència
  • Protecció anti terrorisme
  • Protecció anti incendis
  • Protecció de personalitats

En Accesor som especialistes en realitzar projectes de seguretat individualitzats per a ambaixades en estreta col·laboració amb els seus responsables de seguretat. Definim quins sistemes de control d’entrades s’han d’aplicar, tant a l’interior com a l’exterior de l’ambaixada, perquè la seva seguretat sigui màxima i la seva activitat no es vegi alterada.

 

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER AMBAIXADES

Fes click per conèixe’ls.

Productes relacionats