Protecció abans i després dels partits

ESTADIS DE FUTBOL

  • Els estadis de futbol són nuclis on es concentren moltíssimes persones amb nivells d'exaltació, sovint, elevats. L'amenaça d'atac terrorista i el comportament dels aficionats violents són els dos grans factors que els clubs han de controlar per garantir la seguretat dels aficionats que van al camp.

    Estadios de Fubol

Per aconseguir que els estadis de futbol tinguin els màxims nivells de seguretat, els clubs posen tots els mitjans humans, tècnics i organitzatius al seu abast, que en els estadis de Primera i Segona Divisió es troben regulats per llei. La prioritat dels seus responsables de seguretat és la prevenció que permeti detectar i interceptar a qualsevol persona sospitosa de voler perpetrar actes terroristes o de violència.

Les dimensions i aforament total dels camps són determinants a l’hora de planificar la seva seguretat. Encara que només en rares ocasions l’estadi s’ompli totalment, les accions i protocols de seguretat han de preveure aquesta opció i disposar de l’operativa necessària per quan es produeixi. L’objectiu és minimitzar els riscos, posar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat del partit i avaluar els resultats al final de cada trobada per, si s’han produït incidències, evitar que es repeteixin en futurs partits.

Les diferents zones dels estadis requereixen mesures de seguretat concretes en dies de partit:

Accessos al camp. Són zones potencialment perilloses, ja que en les entrada s’acumula una gran quantitat de públic a l’espera de l’obertura de portes. És aquí on es recomana dur a terme el control de seguretat de bosses i la verificació de les entrades. Hi ha equips portàtils tipus PDA que mitjançant una xarxa WIFI llegeixen àgilment les entrades i verifiquen la seva autenticitat i possible duplicat, evitant que aquestes incidències es detectin quan les persones ja estan dins de l’estadi. Amb el sistema informatitzat d’emissió d’entrades i el control d’accessos a través de torns s’eviten els excessos d’aforament, una cosa molt perillosa en esdeveniments on acudeix tant públic.

Interior de l’estadi. Traçar un pla per evitar aglomeracions entre el públic és una mica complex, ja que un cop aquest ha accedit al recinte circula lliurement per la zona de grades i serveis, la qual cosa dificulta preveure on poden donar-se aglomeracions. Realitzar accions que controlin en el possible la quantitat de públic en una mateixa zona evita perills en cas d’alarma.

Quan no hi ha partit i l’estadi només van jugadors, treballadors del club i personal tècnic, la seguretat es concentra en dos espais de dimensions molt més reduïdes:

Vestuaris i oficines. Els sistemes de control d’accés a les zones de vestidors i pàrquings permeten saber en tot moment qui està dins de l’estadi. El control del personal del recinte i la generació de targetes que acreditin i autoritzin la seva entrada a àrees permeses evita el risc d’intrusió.

Zones de venda d’entrades. Els sistemes de ticketing permeten vendre entrades úniques a persones que volen veure un sol partit i / o gestionar el seu accés juntament amb el de les persones que són sòcies i entren amb els seus carnets.

NECESSITATS DE CONTROL I SEGURETAT A ESTADIS DE FUTBOL

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques, dimensions i capacitat de cada estadi.

  • Sistema venda de tiquets d’entrada
  • Control d’entrades falses o duplicades
  • Control de carnets de socis
  • Control d‘accés de l’staff tècnic, jugadors i àrbitres

L’equip d’especialistes en seguretat d’Accesor realitza projectes de seguretat específics per a estadis de futbol en estreta col·laboració amb els seus responsables de seguretat. Definim quins sistemes de control d’entrades i altres mesures de seguretat s’han d’aplicar, tant a l’interior com a l’exterior del camp, perquè els aficionats que van als partits gaudeixin de la màxima protecció.

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER ESTADIS DE FUTBOL

Fes click per conèixe’ls.

NORMATIVA DE SEGURETAT A CLUBS DE PRIMERA I SEGONA DIVISIÓ -PER LA LLIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESSIONAL-

Segons la normativa, els clubs de Primera i Segona Divisió espanyols han de disposar d’un sistema informatitzat d’emissió d’entrades i control d’accessos, un sistema de videovigilància i una unitat de control on es coordini tot el dispositiu de seguretat.

El sistema de videovigilància exigit es controla i gestiona per les FCSE dese la Unitat de Control de cada camp. Les càmeres graven tots els accessos, portes, passadissos, escales, etc. per obtenir imatges de totes les persones que es troben en el camp i així dissuadir i evitar que es produeixin actes vandàlics i poder identificar els autors en el cas que es produeixin.

Segons la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports celebrada el 17 de maig de 2012: