Instal·lacions i usuaris protegits en tot moment

GIMNASOS

  • Acudir de forma regular al gimnàs s’ha convertit en un estil de vida que practica gran part de la població per millorar la seva salut i mantenir la seva forma física. L’oferta de gimnasos, alguns en format 24/7, és immensa. El gran nombre d’usuaris i una àmplia franja d’horaris fan imprescindible equipar-los amb els millors sistemes de control d’accessos.

    Gimnásios

Per un gimnàs passen cada dia moltes persones i molt diverses. Hi ha trànsit constant d’usuaris i de personal que ha d’estar ben controlat tant per motius de seguretat com per analitzar i conèixer quines són les franges horàries i classes amb major afluència i garantir que no se superarà en cap moment la capacitat del centre.

No tots els socis del gimnàs estan subscrits als mateixos horaris i serveis. Per això és important disposar dels sistemes d’accés adequats que evitin suplantacions d’identitat, ús de carnets caducats o intromissió fora dels horaris i serveis permesos.

Un sistema de control d’accessos integrat en torns de pas resulta molt eficient per a autoritzar l’entrada dels socis al centre. Un torniquet d’accés o passadís motoritzat permet un únic pas als usuaris que accedeixen a les instal·lacions, impedint l’entrada als usuaris amb franja horària, activitat o cobrament caducat.

A través d’un programari de gestió i control horari com Amadeus5 al gimnàs pot acreditar als usuaris segons activitats i classes per franges horàries, imprimir targetes de pas, argumentar la negació de pas, saber qui està dins, controlar l’espai de taquilles, les sales de fitness, la zona de SPA o l’entrada al pàrquing. També registra la presència d’usuaris en les diferents activitats -dirigides i sales de màquines i permet obtenir informes de cada un dels criteris que convinguin perquè la direcció del centre pugui tenir dades concretes i fiables.

El sistema permet interactuar amb altres sistemes del centre, com les alarmes d’incendi, el control d’intrusió, el control dels expenedors de consumibles o tovalloles, i els sistemes domòtics de llums i climatització que minimitzen el consum d’energia de les sales durant el temps que no s’utilitzen.

Al seu torn, instal·lar un sistema de videovigilància i CCTV a les entrades i sortides dels vestidors i en la porta principal del gimnàs minimitza el risc de robatoris i dissuadeix els possibles infractors.

NECESSITATS DE CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT A GIMNASOS

Requereixen solucions a mida adaptades a les característiques, dimensions i capacitat de cada gimnàs.

A Accesor vam realitzar un estudi de les necessitats de seguretat del gimnàs, segons el tipus d’edifici en el qual es troba, i vam dissenyar el seu projecte de seguretat que integra tots els sistemes de control d’accés pertinents. Així, la direcció del gimnàs té un control rigorós dels usuaris que es troben a les seves instal·lacions i pot garantir la seva seguretat sense que l’activitat del centre es vegi afectada.

 

SISTEMES DE SEGURETAT ACCESOR ESPECÍFICS PER A GIMNASOS

Fes click per conèixe-ls.